WYBIERZ JĘZYK:

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
35660335223642535649437363952838969364950000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
369634221551169421424037765612404813054428262425123361835942
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
263562845428416262913077424984301652848526741355452714930241
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
436993823737584365753980631525305953642124894261002468430266
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
244242078325461245492556330896290342851633569344012945332638
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
159412005717351252402937021834245702009920871470705848778875
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000004316512709126071426813885
 1. Najnowsze publikacje (Rejestr zmian stron)
  Wyświetleń: 134338
 2. Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej
  Wyświetleń: 109609
 3. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 69016
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 63814
 5. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 52002
 6. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługi społeczne
  Wyświetleń: 28591
 7. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 25157
 8. Oferty pracy
  Wyświetleń: 23448
 9. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 17873
 10. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 17689
 11. Ochrona zabytków
  Wyświetleń: 14379
 12. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 14367
 13. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 12185
 14. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 11609
 15. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11092
 16. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 10157
 17. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 9347
 18. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 9055
 19. Rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli
  Wyświetleń: 8829
 20. Wzory deklaracji Podatkowych
  Wyświetleń: 8768
 21. ZGKiM Lubrza
  Wyświetleń: 8566
 22. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 8434
 23. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 8309
 24. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 8297
 25. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
  Wyświetleń: 8265
 26. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 8246
 27. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 8222
 28. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 8204
 29. Budżet
  Wyświetleń: 7864
 30. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 7794
 31. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 7784
 32. Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
  Wyświetleń: 7732
 33. Wybory ławników sądowych na kandecję 2016 - 2019
  Wyświetleń: 7598
 34. Gminne Przedszkole Publiczne
  Wyświetleń: 7581
 35. Projekty uchwał kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 7535
 36. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
  Wyświetleń: 7386
 37. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7322
 38. Podatki
  Wyświetleń: 7294
 39. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 7228
 40. Protokoły
  Wyświetleń: 7225
 41. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 7199
 42. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 7193
 43. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 7091
 44. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7046
 45. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7035
 46. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6989
 47. Statut Gminy
  Wyświetleń: 6912
 48. Kwestionariusz osobowy
  Wyświetleń: 6895
 49. Zespół Publicznych Szkół w Lubrzy
  Wyświetleń: 6894
 50. Zawiadomienie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki GB Lubrza 304 Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 6784
 51. Zarządzenia Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 6694
 52. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 6624
 53. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6567
 54. Formularze dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 6432
 55. Harmonogram odbioru odpadów
  Wyświetleń: 5976
 56. REJESTRY I WYKAZY
  Wyświetleń: 5667
 57. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2011 r.
  Wyświetleń: 5660
 58. Oświata
  Wyświetleń: 5626
 59. Gospodarka odpadami - Informacje
  Wyświetleń: 5593
 60. Informacje
  Wyświetleń: 5324
 61. Sprawy Obywatelskie, Obronne i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 5292
 62. Informacje
  Wyświetleń: 5262
 63. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 5069
 64. Przetarg na: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na 2014r.
  Wyświetleń: 4973
 65. Załatwianie spraw, wnioski i formularze
  Wyświetleń: 4808
 66. Punkty pomocy prawnej
  Wyświetleń: 4585
 67. Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 4582
 68. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 4443
 69. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Lubrza w sprawie Referendum 2015
  Wyświetleń: 4314
 70. Nabór wniosków na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 4312
 71. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 4305
 72. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 4299
 73. Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4279
 74. Numer konta bankowego
  Wyświetleń: 4232
 75. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 4220
 76. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne
  Wyświetleń: 4209
 77. Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4200
 78. Regulamin naboru
  Wyświetleń: 4125
 79. Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4124
 80. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 4089
 81. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2011
  Wyświetleń: 4022
 82. Regulamin pracy
  Wyświetleń: 4020
 83. Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4005
 84. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 3989
 85. Szacowania szkód w mieniu komunalnym
  Wyświetleń: 3919
 86. Pracownicy
  Wyświetleń: 3895
 87. Podmiot odbierający odpady komunalne
  Wyświetleń: 3812
 88. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2012 r.
  Wyświetleń: 3786
 89. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3778
 90. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Lubrza w sprawie Wyborów Prezydenckich 2015
  Wyświetleń: 3751
 91. Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 3588
 92. Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 3568
 93. DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA
  Wyświetleń: 3546
 94. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK
  Wyświetleń: 3536
 95. Budżet 2014
  Wyświetleń: 3532
 96. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości w Skrzypcu
  Wyświetleń: 3488
 97. Fundusz Alimentacyjny
  Wyświetleń: 3476
 98. Zakup samochodu - śmieciarki do zbiórki i wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 3429
 99. Okręgi wyborcze i obwody głosowania.
  Wyświetleń: 3423
 100. Cele i zadania
  Wyświetleń: 3380
 101. 16.09.2013 Nabór na stanowisko: Kierowca autobusu
  Wyświetleń: 3363
 102. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2012
  Wyświetleń: 3318
 103. Budżet 2016
  Wyświetleń: 3312
 104. Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3262
 105. Budżet 2015
  Wyświetleń: 3260
 106. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ( objęcie mandatu w trakcie trwana kadencji 2010-2014)
  Wyświetleń: 3208
 107. 06.09.2013 Zakup używanego autobusu do przewozu uczniów
  Wyświetleń: 3207
 108. Plan zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 3201
 109. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 3183
 110. 25.07.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 3173
 111. 16-09-2015 r. Modernizacja budynku GOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 3103
 112. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2010
  Wyświetleń: 3095
 113. Statut
  Wyświetleń: 3079
 114. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2009
  Wyświetleń: 3017
 115. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 3014
 116. Budżet 2013
  Wyświetleń: 3011
 117. Ogłoszenie drugiego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych we wsi Prężynka
  Wyświetleń: 3008
 118. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 3006
 119. Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 3002
 120. Modernizacja budynku GOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 2970
 121. Budżet 2012
  Wyświetleń: 2960
 122. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2007
  Wyświetleń: 2953
 123. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2008
  Wyświetleń: 2953
 124. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2947
 125. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 2946
 126. Protokoły z Sesji Rady Gminy - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2936
 127. Budżet 2010
  Wyświetleń: 2932
 128. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 2923
 129. Kadencja 1998-2002
  Wyświetleń: 2916
 130. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2013
  Wyświetleń: 2880
 131. Statut
  Wyświetleń: 2873
 132. Nabór na stanowisko Zastępca Wójta
  Wyświetleń: 2857
 133. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2853
 134. Gminna Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 2844
 135. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 2832
 136. Świadczenia wychowawcze
  Wyświetleń: 2815
 137. Kierownictwo
  Wyświetleń: 2801
 138. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 2796
 139. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 2789
 140. Komunikaty o losowaniach
  Wyświetleń: 2773
 141. 07.05.2013 Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji
  Wyświetleń: 2762
 142. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 2762
 143. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2742
 144. Przetarg na: Modernizacja budynku GOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 2738
 145. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 2737
 146. Przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec.
  Wyświetleń: 2731
 147. Zespół Interdyscyplinarny
  Wyświetleń: 2721
 148. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 2685
 149. Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 2683
 150. Informacje
  Wyświetleń: 2681
 151. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2010
  Wyświetleń: 2667
 152. 06.08.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Budowa boiska do piłki plażowej w Jasionie
  Wyświetleń: 2660
 153. Budżet 2009
  Wyświetleń: 2634
 154. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 654.164,00 PLN. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Wyświetleń: 2634
 155. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2012
  Wyświetleń: 2624
 156. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza (zmiana 2010). Uchwała nr XXVII-193-2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 lutego 2010 roku.
  Wyświetleń: 2620
 157. Cennik odpadów budowlanych obowiązujący na PSZOK
  Wyświetleń: 2603
 158. Otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terene Gminy Lubrza w roku 2014.
  Wyświetleń: 2600
 159. Zasiłek dla opiekunów
  Wyświetleń: 2584
 160. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 2575
 161. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2010
  Wyświetleń: 2574
 162. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2008
  Wyświetleń: 2569
 163. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieuchomości rolnej
  Wyświetleń: 2550
 164. Budżet 2011
  Wyświetleń: 2540
 165. "Przebudowa drogi powiatowej nr P 1267 O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203’’ w systemie zaprojektuj i wybuduj.
  Wyświetleń: 2515
 166. Przebudowa drogi gminnej nr 107318 O w miejscowości Trzebina, gmina Lubrza
  Wyświetleń: 2515
 167. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2497
 168. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 2491
 169. Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza - VI nabór"
  Wyświetleń: 2486
 170. 10.04.2017r. Nabór na stanowisko : Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2484
 171. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 2465
 172. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2463
 173. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 2442
 174. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 2436
 175. Budżet 2008
  Wyświetleń: 2430
 176. Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2429
 177. Kierownictwo
  Wyświetleń: 2413
 178. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 2405
 179. Obwieszczenie o II przetargu na sprzęt pożarniczy
  Wyświetleń: 2387
 180. Ogłoszenie trzeciego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych we wsi Prężynka
  Wyświetleń: 2379
 181. Zakup samochodu-śmieciarki do zbiórki i wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2379
 182. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 2377
 183. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2373
 184. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
  Wyświetleń: 2371
 185. KARTA DUŻEJ RODZINY
  Wyświetleń: 2369
 186. Obwieszczenie o przetargu na sprzęt pożarniczy
  Wyświetleń: 2363
 187. Informacje i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2361
 188. Uchwała w sprawie podziału Gminy Lubrza na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2344
 189. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2008
  Wyświetleń: 2337
 190. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2329
 191. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy biogazowni rolniczej o mocy ok. 2.0 MW
  Wyświetleń: 2327
 192. 24.05.2013 Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji
  Wyświetleń: 2324
 193. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Lubrza w sprawie Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 2323
 194. Budżet 2007
  Wyświetleń: 2310
 195. 07.03.2013 Budowa świetlicy wiejskiej w Jasionie - unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2307
 196. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2011
  Wyświetleń: 2304
 197. Gospodarka nieruchomościami - Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2287
 198. 03.07.2013 Nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy
  Wyświetleń: 2281
 199. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Trzebinie
  Wyświetleń: 2278
 200. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 2277
 201. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2014r.
  Wyświetleń: 2277
 202. 31.10.2012 Nabór na stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy
  Wyświetleń: 2267
 203. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2015
  Wyświetleń: 2267
 204. Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubrza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 2259
 205. Komunikaty i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2255
 206. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 2253
 207. Uchwała Rady Gminy Lubrza w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza.
  Wyświetleń: 2252
 208. Protokół oceny oferty z zakresu opieki pielęgniarskiej
  Wyświetleń: 2249
 209. Ochrona Środowiska - Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2231
 210. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2221
 211. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2013
  Wyświetleń: 2220
 212. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł
  Wyświetleń: 2195
 213. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieuchomości niezabudowanych - Skrzypiec
  Wyświetleń: 2189
 214. Zaproszenie do złożenia oferty na: Rozbudowa budynku OSP Lubrza - etap III
  Wyświetleń: 2180
 215. 26.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Budowa boiska do piłki plażowej w Jasionie
  Wyświetleń: 2159
 216. Świadczenia Rodzinne i Zaliczka Alimentacyjna
  Wyświetleń: 2155
 217. 14.01.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2151
 218. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 2135
 219. Otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terene Gminy Lubrza w okresie od 02.01.2015 do 31.05.2015 r.
  Wyświetleń: 2135
 220. 06.08.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z montażem urządzeń sportowych.
  Wyświetleń: 2128
 221. Przetarg ogłoszony pod Nr. OWP/2007/05/18-1314210
  Wyświetleń: 2125
 222. 04.09.2013 Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza od 04.09.2013r. do 18.10.2013r.
  Wyświetleń: 2124
 223. Przebudowa przepustu pod drogą krajową Nr 40 w km. 30 + 524 w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 2120
 224. Ogłoszenie o przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 2111
 225. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR OWP/2006/09/18-702929
  Wyświetleń: 2108
 226. Przebudowa powiatowej drogi publicznej nr 1615 O relacji Prudnik ? Gr. Państwa
  Wyświetleń: 2106
 227. Informacja o wynikach drugiego przetargu na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 2093
 228. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 2091
 229. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 2089
 230. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2016
  Wyświetleń: 2087
 231. Dokumenty związane z procedurą postępowania oddziaływania na środowisko znajdujące się w Urzędzie Gminy w Lubrzy.
  Wyświetleń: 2084
 232. 28.06.2016r.- Nabór na stanowisko :podinspektor ds. księgowości budżetowej.
  Wyświetleń: 2081
 233. Oddanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej
  Wyświetleń: 2077
 234. 01.06.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. archiwum zakładowego, promocji oraz zaopatrzenia
  Wyświetleń: 2075
 235. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2014
  Wyświetleń: 2074
 236. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Rozbudowa budynku OSP Lubrza - etap III
  Wyświetleń: 2074
 237. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2072
 238. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2069
 239. 14.01.2014 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2063
 240. 17.07.2012 Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 2061
 241. Oświadczenia majątkowe za rok 2006
  Wyświetleń: 2053
 242. Otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terene Gminy Lubrza w okresie od 01.06.2015 do 31.08.2015 r.
  Wyświetleń: 2047
 243. Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 2046
 244. 21.11.2017r. Nabór na stanowisko: Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy
  Wyświetleń: 2044
 245. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - Skrzypiec
  Wyświetleń: 2039
 246. Oświadczenia majątkowe za rok 2005
  Wyświetleń: 2033
 247. Przepisy prawne
  Wyświetleń: 2030
 248. 14.06.2013 Podinspektor ds. inwestycji w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2025
 249. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 2020
 250. UCHWAŁA NR III/16/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia MPZ przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 2017
 251. 19-06-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup używanego autobusu do przewozu uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2016
 252. Drugi przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 2016
 253. 16.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zakup samochodu specjalnego dla OSP Prężynka
  Wyświetleń: 2015
 254. 17.09.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
  Wyświetleń: 2014
 255. 24.06.2014 ZGKiM w Lubrzy ogłasza przetarg nieograniczony w formie publicznej aukcji o prawo najmu lokalu użytkowego w miejscowości Dytmarów 2
  Wyświetleń: 2014
 256. 12.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 2001
 257. Nabór na Stanowisko ds. Przygotowania inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1996
 258. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza
  Wyświetleń: 1995
 259. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
  Wyświetleń: 1990
 260. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 1980
 261. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 1974
 262. Wyniki zapytań ofertowych na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 1969
 263. 10.08.2016 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 1966
 264. Nabór na stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1964
 265. Przebudowa przepustu w Nowym Browińcu - Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1962
 266. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2015
  Wyświetleń: 1961
 267. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2014
  Wyświetleń: 1959
 268. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2014
  Wyświetleń: 1958
 269. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1957
 270. 26.06.2013 Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy ogłasza przetarg na: Remont części stropu poddasza oraz remont dachu z wymianą pokrycia w budynku przedszkola w Trzebinie
  Wyświetleń: 1955
 271. Informacja o wyniku drugiego rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1954
 272. Rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul: Dożynkowej w Lubrzy.
  Wyświetleń: 1952
 273. Wyniki zapytań ofertowych
  Wyświetleń: 1951
 274. Budżet 2017
  Wyświetleń: 1950
 275. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza. Numer ogłoszenia: 54556 - 2010.
  Wyświetleń: 1949
 276. 20.09.2012 Budowa świetlicy wiejskiej w Jasionie- unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1947
 277. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 89480-2008 - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr dz. 347 na potoku Granicznym w m. Trzebina.
  Wyświetleń: 1944
 278. ZGKiM w Lubrzy zaprasza do składania ofert na: Dostawę przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 1943
 279. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wystąpieniu do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1942
 280. 01.03.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na Dostawę (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji ZGKiM w Lubrzy
  Wyświetleń: 1940
 281. OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/01/04-2376850 na zakup opału dla GOKSiR
  Wyświetleń: 1937
 282. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1936
 283. Obwieszczenie Wójta Lubrzy o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1936
 284. 13.05.2013 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych Gminy Lubrza w roku 2013
  Wyświetleń: 1935
 285. Oświadczenia majątkowe za rok 2007
  Wyświetleń: 1935
 286. 10.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie prac ogólnobudowlanych
  Wyświetleń: 1934
 287. 15.10.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie zatoczki parkingowej w Prężynce II etap
  Wyświetleń: 1930
 288. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA
  Wyświetleń: 1929
 289. Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - Trzebina
  Wyświetleń: 1927
 290. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rok 2010
  Wyświetleń: 1925
 291. Nabór na Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego i Inwestycji
  Wyświetleń: 1922
 292. 07.04.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1920
 293. 06.06.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1919
 294. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2015
  Wyświetleń: 1919
 295. 2011-05-11 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup paliwa (olej napędowy) do autobusu szkolnego.
  Wyświetleń: 1918
 296. 13.05.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1917
 297. 2011
  Wyświetleń: 1917
 298. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiona Numer ogłoszenia: 268486 - 2010
  Wyświetleń: 1913
 299. 15.04.2013 ZGKiM w Lubrzy ogłasza przetarg nieograniczony w formie publicznej aukcji o prawo do najmu lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1907
 300. Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1904
 301. Ogłoszenie o 3 przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 1903
 302. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 1902
 303. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Skrzypiec, Trzebina, Jasiona
  Wyświetleń: 1902
 304. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu na dostawa opału do placówek ZGKiM w Lubrzy Numer OWP/2006/12/05-332510
  Wyświetleń: 1897
 305. 02.08.2013 Wójt Gminy Lubrza ogłasza przetarg na Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 1896
 306. Informacja o wyniku trzeciego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1895
 307. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2007
  Wyświetleń: 1895
 308. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 235908-2007 - Udzielenie i obsługa kredytu 2007.
  Wyświetleń: 1894
 309. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1894
 310. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2009
  Wyświetleń: 1894
 311. Nabór na stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1892
 312. Przewóz uczniów do Gimnazjum w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup na rok szkolny 2010-2011 Numer ogłoszenia: 218718 - 2010; data zamieszczenia: 21.07.2010
  Wyświetleń: 1889
 313. Ustalenie numeru porządkowego dla budynku
  Wyświetleń: 1886
 314. Przebudowę powiatowej drogi publicznej nr 1615 O relacji Prudnik ? Gr. Państwa
  Wyświetleń: 1885
 315. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Lubrza
  Wyświetleń: 1883
 316. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1880
 317. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 1880
 318. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu NR OWP/2006/09/18-702929
  Wyświetleń: 1877
 319. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 1876
 320. 07-08-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na modernizację budynku OSP Trzebina
  Wyświetleń: 1869
 321. 30.06.2017r. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
  Wyświetleń: 1866
 322. 07.09.2012 Remonty cząstkowe dróg gminnych - zamówienie uzupełniające
  Wyświetleń: 1864
 323. 11.07.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa drogi transportu rolnego
  Wyświetleń: 1856
 324. Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie. Numer ogłoszenia: 375984 - 2009
  Wyświetleń: 1856
 325. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2013.
  Wyświetleń: 1853
 326. 07.05.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Malowanie spinalni OSP Prężynka
  Wyświetleń: 1852
 327. Obwieszczenie Wójta - Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Skrzypcu
  Wyświetleń: 1851
 328. Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych z dnia 21.03.2011r.
  Wyświetleń: 1851
 329. 23.08.2013 Wójt Gminy Lubrza ogłasza przetarg na Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku 2013
  Wyświetleń: 1849
 330. 10.08.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie zatoczki parkingowej w Prężynce II etap
  Wyświetleń: 1848
 331. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 179388-2008. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubrzy.
  Wyświetleń: 1844
 332. Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy ogłasza nabór na wolne stanowsko pracy - Pomoc nauczyciela
  Wyświetleń: 1841
 333. Oświadczenia majątkowe za rok 2009
  Wyświetleń: 1841
 334. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 1839
 335. 13.07.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSP w Lubrzy
  Wyświetleń: 1836
 336. 20.07.2016 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 1836
 337. Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV - dł. 440m
  Wyświetleń: 1836
 338. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 1836
 339. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DOP-0704-1/06
  Wyświetleń: 1834
 340. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2016
  Wyświetleń: 1831
 341. PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NA LATA 2004 - 2007 i PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2004 -2007
  Wyświetleń: 1829
 342. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na - Budowie PSZOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 1828
 343. Zarządzenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 1825
 344. 02.09.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przebudowę ściany zew. holu budynku GOKSIR w Lubrzy, Utwardzenie pasa drogowego w Trzebinie, przebudowa pomieszczeń higieniczno sanitarnych w remizie OSP Dytmarów
  Wyświetleń: 1817
 345. 02.09.2014 r. Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1816
 346. 17-07-2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty na termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu
  Wyświetleń: 1815
 347. 24.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągowej sieci rozdzielczej dla terenów zabudowy mieszkaniowej Skrzypiec
  Wyświetleń: 1813
 348. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku gospodarczego w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 1812
 349. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI SPOŁECZNE POD NAZWĄ: "ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBRZY PRZY UL. WOLNOŚCI 73".
  Wyświetleń: 1810
 350. 10.07.2012 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1809
 351. 30.08.2012 Budowa świetlicy wiejskiej w Jasionie - unieważnienie postępownia
  Wyświetleń: 1808
 352. 26.06.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na: Montaż kontenerów modułowych świetlicy wiejskiej
  Wyświetleń: 1807
 353. Dostawa opału do placówek ZGKiM w Lubrzy Numer OWP/2006/12/05-332510
  Wyświetleń: 1807
 354. 02.10.2012 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy ogłasza przetarg na: Dostawę węgla kamiennego, miału węglowego, ekogroszku i flotokoncentratu do kotłowni obiektów GOKSiR w Lubrzy - unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1801
 355. 03.11.2014 Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: Wykonanie przejścia w Lubrzy pomiędzy ul. Wolności a ul. Nowej Naprawy - Etap 2, oraz Modernizację budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 1801
 356. Obwieszczenie Wójta - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przyłącza wodociągowego do działki na terenie wsi Trzebina
  Wyświetleń: 1799
 357. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 1799
 358. PROTOKÓŁ OCENY OFERTY Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ - 2010
  Wyświetleń: 1799
 359. Ogłoszenie piątego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza położonej w Prężynce
  Wyświetleń: 1794
 360. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie worków do segregacji odpadów
  Wyświetleń: 1794
 361. 05.09.2012 Nabór na stanowisko ds. Przygotowania inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1793
 362. Zmiana zasad przyznawania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 1793
 363. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2010 r.
  Wyświetleń: 1792
 364. Informacja - wyniki przetargu na działki Nr 25 i 26/3 km 4 w Prężynece
  Wyświetleń: 1791
 365. Ogłoszenie szósego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza położonej w Prężynce
  Wyświetleń: 1787
 366. 14.06.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1785
 367. Obwieszczenie Wójta - Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej o oznaczeniu PRD5004_B, Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 1785
 368. 07.07.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1784
 369. 27.03.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1781
 370. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepenosprawnymi na rok 2013
  Wyświetleń: 1781
 371. ZMIANA WZORU OFERTY: otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 1780
 372. 12.03.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1779
 373. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 1779
 374. 13.06.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka na odcinku około 45mb. - Etap I
  Wyświetleń: 1777
 375. Informacja o wyniku szóstego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 1776
 376. 02-07-2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup używanego autobusu do przewozu uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1775
 377. Obwieszczenie Wójta Gminy w Lubrzy o umorzeniu postępowania w odniesieniu do wniosku fundacji "Greenings Poland" z siedzibą w Poznaniu.
  Wyświetleń: 1775
 378. Oświadczenia majątkowe za rok 2008
  Wyświetleń: 1775
 379. Ogłoszenie o 4 przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 1774
 380. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rok 2009
  Wyświetleń: 1773
 381. 09.02.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Opracowanie projektów decyzji oraz sporządzanie opinii w zakresie planowania przestrzennego w 2012r.
  Wyświetleń: 1772
 382. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 1771
 383. 04.02.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 1770
 384. 16.06.2017r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1770
 385. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2008 r.
  Wyświetleń: 1770
 386. 26.02.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1769
 387. Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż samochodu STAR 200
  Wyświetleń: 1769
 388. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2009 Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD OSOBAMI CHORYMI, STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI W ŚRODOWISKU DOMOWYM
  Wyświetleń: 1766
 389. 23.03.2016r - Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych do nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 1763
 390. 31.07.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
  Wyświetleń: 1762
 391. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Skrzypiec
  Wyświetleń: 1762
 392. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1761
 393. 19.10.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby ZPS w Lubrzy - Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1760
 394. 05.11.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1758
 395. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr UZP 235908-2007
  Wyświetleń: 1758
 396. Ogłoszenie o zawarciu umowy numer OZU/2006/10/09-949702
  Wyświetleń: 1758
 397. unieważnienie postępowania przetargowego nr. OWP/2007/02/16-1472420
  Wyświetleń: 1758
 398. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewóz uczniów do Gimnazjum w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup na rok szkolny 2010-2011
  Wyświetleń: 1757
 399. 31.07.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
  Wyświetleń: 1756
 400. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiona
  Wyświetleń: 1756
 401. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej na rok 2011 na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1756
 402. 27.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zakup używanego samochodu komunalnego typu UNIMOG lub równoważnego
  Wyświetleń: 1754
 403. 11.05.2016r. - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej.
  Wyświetleń: 1753
 404. Przebudowę drogi gminnej (ul: Nowej Naprawy) wraz z przebudową systemu odwodnienia kanalizacją deszczową
  Wyświetleń: 1749
 405. 11.10.2012 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy ogłasza przetarg na: Dostawę węgla kamiennego, miału węglowego, ekogroszku i flotokoncentratu do kotłowni obiektów GOKSiR w Lubrzy - wyłonienie wykonawcy
  Wyświetleń: 1747
 406. 27.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie worków do segregacji odpadów
  Wyświetleń: 1747
 407. Stanowisko ds. Informatyzacji, Informacji Publicznej, Promocji i Archiwum Zakładowego
  Wyświetleń: 1747
 408. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Skrzypiec
  Wyświetleń: 1745
 409. 05.05.2015r. nabór na stanowisko podinspektor ds informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 1743
 410. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża SKRZYPIEC
  Wyświetleń: 1742
 411. Ogłoszenie o podpisaniu umowy nr OWP/2006/01/16-1262720 na dostawę opału do placówek ZGKiM w Lubrzy
  Wyświetleń: 1736
 412. Rada Gminy
  Wyświetleń: 1736
 413. Informacja o wyniku piątego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 1735
 414. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1735
 415. 03.03.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odcinka linii kablowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 1733
 416. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych w m. Lubrza
  Wyświetleń: 1733
 417. 12.08.2013 Wójt Gminy Lubrza ogłasza przetarg na Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 1733
 418. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza - Budowa linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Jasiona.
  Wyświetleń: 1733
 419. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2017.
  Wyświetleń: 1732
 420. 14.08.2012 Ogłoszenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu karty inwentaryzacyjnej Nr 1/2012 zawierającej dane o nieruchomościach
  Wyświetleń: 1731
 421. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 1730
 422. Ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferty w postępowaniu przetargowym Nr UZP 179388-2008
  Wyświetleń: 1730
 423. Wniosek o wydanie zezwolenia naumieszczenia w pasie drogowym urządzeń
  Wyświetleń: 1730
 424. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewóz uczniów... - UZP 218718-2010
  Wyświetleń: 1728
 425. 11.06.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - rozbudowia budynku OSP w Lubrzy o pomieszczenia kotłowni
  Wyświetleń: 1727
 426. Unieważnienie postępowania przetargowego nr. OWP/2007/03/02-1872149
  Wyświetleń: 1727
 427. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2006
  Wyświetleń: 1724
 428. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2007 r.
  Wyświetleń: 1724
 429. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy biogazowni rolniczej o mocy do 2.0 MW
  Wyświetleń: 1723
 430. OGŁOSZENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/03/02-1872149 NA DOSTAWĘ KOPARKO-ŁADOWARKI KOŁOWEJ. PORAZ II
  Wyświetleń: 1723
 431. Informacja o wyniku czwartego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 1722
 432. Protokół oceny oferty z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1722
 433. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości - Postępowanie nr 2
  Wyświetleń: 1721
 434. 04.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSP w Lubrzy
  Wyświetleń: 1716
 435. 14.12.2012 ZGKIM w Lubrzy zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę materiałów oraz urządzeń do remizy OSP w Lubrzy
  Wyświetleń: 1716
 436. 07.11.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Modernizację budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 1712
 437. 08.07.2013 - Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 1710
 438. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiona Numer ogłoszenia: 290762 - 2010 - Postępowanie nr 2
  Wyświetleń: 1710
 439. 26.04.2016r.- Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 1709
 440. 30-06-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na rozbudowę (modernizację) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dytmarów
  Wyświetleń: 1709
 441. 02.08.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągowej sieci rozdzielczej dla terenów zabudowy mieszkaniowej w Skrzypcu
  Wyświetleń: 1708
 442. 28.06.2016r. - Nabór na stanowisko : podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 1704
 443. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Gmina Lubrza ? Sieć wodociągowa Tranzytowa z pompownią kontenerową Dytmarow ? Lubrza
  Wyświetleń: 1703
 444. 08.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Ułożenie kostki brukowej - utworzenie miejsca rekreacyjno - turystycznego w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 1701
 445. 05.11.2014 Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: Rozbiórkę byłego Domu Zdrojowego w Trzebinie
  Wyświetleń: 1698
 446. 02-07-2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty na termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu
  Wyświetleń: 1697
 447. 15.02.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1695
 448. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Lubrza ul. Dożynkowa
  Wyświetleń: 1694
 449. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy przy ul. Wolności 73
  Wyświetleń: 1694
 450. Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja i rozbudowa wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszynka, Działka 129/1;130/1 Numer ogłoszenia: 350382 - 2009
  Wyświetleń: 1692
 451. 02.09.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa odwodnienia wokół budynku oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe
  Wyświetleń: 1690
 452. Dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym Numer ogłoszenia: 17197-2009; data zamieszczenia: 15.01.2009r.
  Wyświetleń: 1690
 453. 03.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Lubrza
  Wyświetleń: 1689
 454. 29-09-2015r. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego ŻUK A-15
  Wyświetleń: 1686
 455. Nabór na Rachmistrzów Spisowych
  Wyświetleń: 1680
 456. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi LUBRZA
  Wyświetleń: 1680
 457. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2006 r.
  Wyświetleń: 1680
 458. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi SKRZYPIEC
  Wyświetleń: 1679
 459. 23.04.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Malowanie spinalni OSP Prężynka
  Wyświetleń: 1676
 460. Otwarty konkurs ofert na zadania realizowane w 2011r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1674
 461. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2017
  Wyświetleń: 1672
 462. 10.08.2012 Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 1671
 463. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1671
 464. 03.10.2012 ZGKIM w Lubrzy zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę opału do placówek ZGKiM w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 1670
 465. Dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym Numer ogłoszenia: 375139 - 2008
  Wyświetleń: 1668
 466. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa biogazowni rolniczej o mocy ok. 2.0 MW w miejscowości Prężynka, Gmina Lubrza, Powiat Prudnicki, Woj. Opolskie”.
  Wyświetleń: 1668
 467. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy ogłasza ponowny nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy
  Wyświetleń: 1667
 468. Ogłoszenie czwartego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych w Prężynce.
  Wyświetleń: 1667
 469. 11.06.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Budowę boiska do tenisa ziemnego w miejscowości Olszynka
  Wyświetleń: 1666
 470. 16.07.2013 - Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 1666
 471. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 1665
 472. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2009
  Wyświetleń: 1664
 473. Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy
  Wyświetleń: 1663
 474. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 1660
 475. 03.02.2016r. - Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 1659
 476. Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie Nr UZP 89480-2008 - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr dz. 347 na potoku Granicznym w m. Trzebina.
  Wyświetleń: 1659
 477. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko
  Wyświetleń: 1658
 478. Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Prężynka
  Wyświetleń: 1656
 479. Ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferty w postępowaniu przetargowym Nr UZP 235908-2007
  Wyświetleń: 1656
 480. Obwieszczenie Wójta - Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej do osiedla mieszkaniowego w obrębie wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 1655
 481. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2007
  Wyświetleń: 1655
 482. 06.05.2014 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1653
 483. Przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 1653
 484. Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1652
 485. 19.07.2016r. - Nabór na stanowisko : podinspektor ds. księgowości oświatowej.
  Wyświetleń: 1651
 486. 02.03.2016r. - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej
  Wyświetleń: 1650
 487. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Dytmarów, na części działki o nr ewid. gruntów 65/4 arkusz mapy 1.
  Wyświetleń: 1647
 488. Obwieszczenie w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul Dożynkowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 1642
 489. Stanowisko ds. Unii Europejskiej i Promocji Gminy
  Wyświetleń: 1640
 490. 06.04.2016r. - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej
  Wyświetleń: 1638
 491. 13.11.2012 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 1638
 492. Zmiana rozstrzygnięć Wójta Gminy Lubrza z dnia 09 grudnia 2011r. w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 1637
 493. 12.12.2011 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostarczenie sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Lubrzy
  Wyświetleń: 1634
 494. 30.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Budowa kontenera przeznaczonego na świetlicę wiejską w Słokowie
  Wyświetleń: 1634
 495. 03.09.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont pomieszczeń w budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 1633
 496. 04.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Termomodernizacja budynku OSP w Dytmarowie
  Wyświetleń: 1633
 497. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2016
  Wyświetleń: 1633
 498. 04.03.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 1632
 499. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA
  Wyświetleń: 1630
 500. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2006
  Wyświetleń: 1630
 501. 25.06.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Przebudowa pomieszczeń biblioteki w Trzebinie oraz przebudowa pasa drogowego drogi wewnętrznej przy kościele w Trzebinie"
  Wyświetleń: 1629
 502. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynku gospodarczego w miejscowości Trzebina.
  Wyświetleń: 1629
 503. Dostawa opału do kotłowni obiektów GOKSiR w Lubrzy
  Wyświetleń: 1628
 504. 08.07.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 1627
 505. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej na rok 2012 na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1627
 506. Informacja - AZBEST
  Wyświetleń: 1624
 507. 05.07.2012 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na Zakup nowej koparko-ładowarki wraz z dostawą
  Wyświetleń: 1617
 508. Jak sortować?
  Wyświetleń: 1616
 509. PROTOKÓŁ OCENY OFERTY Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ - 2010
  Wyświetleń: 1615
 510. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy na budowę budynku socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą.
  Wyświetleń: 1613
 511. 17.12.2015 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2016 roku - postępowanie drugie.
  Wyświetleń: 1610
 512. 05.09.2012 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania MPZ przestrzennego oraz przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MPZ przestrzennego terenu górniczego Trzebina
  Wyświetleń: 1609
 513. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2009 Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LUBRZA
  Wyświetleń: 1609
 514. 18.04.2012 Drugie zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę kontenera asenizacyjnego typu hakowiec
  Wyświetleń: 1608
 515. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza ws. przebudowy elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Głubczyce - GPZ Prudnik na działce nr. ewid. 65/4 obręb Dytmarów ark. mapy 1
  Wyświetleń: 1608
 516. 08.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont chodnika około 100m2 w miejscowości Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 1606
 517. 20.08.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Przebudowę pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w budynku remizy OSP w Dytmarowie
  Wyświetleń: 1606
 518. 24.07.2012 Nabór na Stanowisko ds. Przygotowania inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1606
 519. 17.07.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Przebudowa (utwardzenie)pasa drogowego drogi wewnętrznej przy kościele w miejscowości Trzebina na działce nr 695"
  Wyświetleń: 1604
 520. 12.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa chodnika z kostki brukowej (ciąg pieszy publiczny)
  Wyświetleń: 1602
 521. 10.04.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę kontenera asenizacyjnego typu hakowiec
  Wyświetleń: 1600
 522. 11.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 1598
 523. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA - LUBRZA, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 1595
 524. 2-gi przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec.
  Wyświetleń: 1593
 525. 23.10.2015r.- Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej w Trzebinie dz. nr 115, 124/1, 157/2 ark. m. 1
  Wyświetleń: 1593
 526. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych: Numer ogłoszenia: 65942 - 2011
  Wyświetleń: 1590
 527. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Lubrza , ul. Dożynkowa
  Wyświetleń: 1590
 528. Odpowiedź na zapytania dotyczące sieci wodociągowo tranzytowej z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza
  Wyświetleń: 1589
 529. Obwieszczenie - przebudowy gminnej drogi publicznej nr 17314 O (ul: Nowej Naprawy)
  Wyświetleń: 1585
 530. 24.09.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przebudowa (utwardzenie) pasa drogi przy kościele w Trzebinie oraz przebudowa pomieszczeń higieniczno sanitarnych w budynku remizy OSP Dytmarów
  Wyświetleń: 1583
 531. Ogłoszenie o przetargu - Trzebina
  Wyświetleń: 1583
 532. 13.08.2012 III Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągowej sieci rozdzielczej dla terenów zabudowy mieszkaniowej w Skrzypcu
  Wyświetleń: 1582
 533. 24.02.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - farmy wiatrowe
  Wyświetleń: 1580
 534. 04.03.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1578
 535. 04.12.2015 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2016 roku.
  Wyświetleń: 1578
 536. 2012-01-05 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2012r
  Wyświetleń: 1578
 537. 24-02-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1578
 538. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Lubrza ul. Dożynkowa
  Wyświetleń: 1578
 539. 01.02.2012 Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup i dostawę materiałów biurowych i papierniczych dla Gminy Lubrza na rok 2012
  Wyświetleń: 1577
 540. Przetarg nieograniczony w formie publicznej licytacji o prawo do najmu lokalu użytkowego w miejscowości Dytmarów 2a
  Wyświetleń: 1575
 541. 19.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: " Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 1573
 542. 13.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 1570
 543. 28.02.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Skrzypiec
  Wyświetleń: 1570
 544. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Prężynka w trybie rokowań
  Wyświetleń: 1569
 545. 25.03.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania - Rozbudowa budynku OSP w Lubrzy o pomieszczenia kotłowni
  Wyświetleń: 1567
 546. 10.10.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania: "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 1563
 547. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2005
  Wyświetleń: 1562
 548. Obwieszczenie - Budowa linii kablowej i linii napowietrznej oraz słupowej stacji transformatorowej w Trzebinie.
  Wyświetleń: 1561
 549. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup ławek i stołów ogrodowych
  Wyświetleń: 1558
 550. 14.10.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Modernizację budynku remizy OSP w Dytmarowie poprzez wykonanie odwodnienia (etap I)
  Wyświetleń: 1557
 551. Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1557
 552. 22.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę kontenerowej świetlicy więjskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 1556
 553. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec
  Wyświetleń: 1554
 554. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy
  Wyświetleń: 1553
 555. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRZETARGU NA Dostawa opału do placówek GOKSiR w Lubrzy. NUMER OWP/2006/12/08-1613583
  Wyświetleń: 1553
 556. 04.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania: "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 1552
 557. Budżet 2018
  Wyświetleń: 1552
 558. 31.03.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 1548
 559. 31.05.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę kontenerowej świetlicy więjskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 1547
 560. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Starostwa Powiatowego w Prudniku, dla inwestycji obejmującej - przebudowę obiektu mostowego nad rzeką Prudnik w ciagu drogi powiatowej nr 1250 O
  Wyświetleń: 1540
 561. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza ws. przebudowy elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Głubczyce - GPZ Prudnik na działce nr. ewid. 190 obręb Dytmarów ark. mapy 2
  Wyświetleń: 1537
 562. 20.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina
  Wyświetleń: 1535
 563. 03.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o umorzeniu postępowania dla inwestycji: Przebudowa holu budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubrzy
  Wyświetleń: 1534
 564. 09.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej na gruntach wsi Jasiona
  Wyświetleń: 1531
 565. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej w m. Jasiona
  Wyświetleń: 1528
 566. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie. Numer ogłoszenia: 422918 - 2009;
  Wyświetleń: 1527
 567. Przewóz uczniów do Gimnazjum i Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogłoszenia: 227204 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011
  Wyświetleń: 1526
 568. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
  Wyświetleń: 1526
 569. 16.10.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji: Budowa sieci światłowodowej w kanalizacji teletechnicznej.
  Wyświetleń: 1525
 570. 21.02.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Opracowanie projektów decyzji oraz sporządzanie opinii w zakresie planowania przestrzennego w 2012r.
  Wyświetleń: 1525
 571. 28.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: " Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 1524
 572. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza drugi przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 1524
 573. Raport z konsultacji społecznych przeprowadzanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko strategii rozwoju transportu obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 20116-2026 z perspektywą do 2030 z dnia 19.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1521
 574. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy budynku socjalnego w Jasionie dz. nr 411 cz. dz. 308 i cz. dz. 307
  Wyświetleń: 1517
 575. Ogłoszenie o 2-gim przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 1516
 576. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na modernizację pomieszczeń Klubu w Krzyżkowicach
  Wyświetleń: 1515
 577. 25.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie parkingu dla samochodów dz. nr 271 karta mapy 3 (na placu kościoła) w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 1510
 578. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA
  Wyświetleń: 1508
 579. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym w miejscowości Skrzypiec
  Wyświetleń: 1507
 580. 23.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o umorzeniu postępowania: "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 1506
 581. Dostawa opału do placówek ZGKIM w sezonie grzewczym 2013/2014
  Wyświetleń: 1506
 582. 17.05.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 1501
 583. ZGKiM w Lubrzy ogłasza przetarg na dostawę paliw płynnych
  Wyświetleń: 1500
 584. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Przebudowa holu budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubrzy
  Wyświetleń: 1499
 585. 24.02.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - farmy wiatrowe
  Wyświetleń: 1499
 586. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej do zasilania budynku mieszkalnego - Trzebina
  Wyświetleń: 1499
 587. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2010 Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LUBRZA
  Wyświetleń: 1497
 588. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania MPZ przestrzennego oraz przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MPZ przestrzennego lokalizacji farm wiatrowych
  Wyświetleń: 1495
 589. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 1494
 590. 01.02.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1493
 591. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 1492
 592. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
  Wyświetleń: 1491
 593. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA – LUBRZA - OLSZYNKA, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 1491
 594. Świadczenie usług zdrowotnych
  Wyświetleń: 1491
 595. 02.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zorganizowanie bezpiecznego przewozu dzieci w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  Wyświetleń: 1490
 596. 26.06.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na: Montaż kontenerów modułowych świetlicy wiejskiej
  Wyświetleń: 1490
 597. 16.07.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 1488
 598. 14.06.2012 III Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę kontenerowej świetlicy więjskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 1487
 599. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi LASKOWICE – NOWY BROWINIEC, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 1486
 600. Zdrowotne
  Wyświetleń: 1485
 601. 31.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont drogi na odcinku 290 mb od posesji 75A do skrzyżowania z drogą powiatową Skrzypiec - Trzebina
  Wyświetleń: 1484
 602. Numer ogłoszenia: 132084 - 2007; data zamieszczenia: 01.08.2007 - Przewóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie Gminy Lubrza oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup w latach 2007 - 2010
  Wyświetleń: 1484
 603. 05.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zakup karuzel na place zabaw w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  Wyświetleń: 1483
 604. 27.01.2012 Zaproszenie do złożenia ferty cenowej na Wycenę nieruchomości Gminy Lubrza na rok 2012
  Wyświetleń: 1483
 605. Poczta
  Wyświetleń: 1482
 606. 02.02.2016r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. zezwoleń, zdrowia i zabytków
  Wyświetleń: 1481
 607. 25-08-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na modernizację budynku OSP Trzebina
  Wyświetleń: 1481
 608. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi gminnej nr 107318 O w miejscowości Trzebina, gmina Lubrza Numer ogłoszenia: 163852 - 2009
  Wyświetleń: 1481
 609. Odpowiedź na zapytania dotyczących zamówienia - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 200 000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
  Wyświetleń: 1480
 610. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  Wyświetleń: 1479
 611. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 208417 - 2008. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r.
  Wyświetleń: 1474
 612. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2010 Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD OSOBAMI CHORYMI, STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI W ŚRODOWISKU DOMOWYM
  Wyświetleń: 1474
 613. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 1472
 614. 04.12.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2015 roku.
  Wyświetleń: 1464
 615. 19-01-2016r. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieuchomości rolnej
  Wyświetleń: 1456
 616. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA Dostawa opału do placówek GOKSiR w Lubrzy. NUMER OWP/2006/12/08-1613583
  Wyświetleń: 1456
 617. 05.09.2012 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania MPZ przestrzennego oraz przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MPZ przestrzennego dla części udokumentowanego złoża surowców naturalnych Skrzypiec ...
  Wyświetleń: 1454
 618. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania na rok 2012, na trerenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1454
 619. Zaproszenie do złożenia oferty na usługi społeczne pod nazwą " Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników OPS w Lubrzy"
  Wyświetleń: 1454
 620. 17.06.2014 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1450
 621. 14.08.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przebudowę ściany zewnętrznej holu budynku GOKSiR w Lubrzy
  Wyświetleń: 1449
 622. 05-01-2016r. - Nabór na stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 1445
 623. 14.10.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 1444
 624. 05.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa odwodnienia wokół budynku, oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości - Dytmarów
  Wyświetleń: 1443
 625. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała-Dobroszewice”.
  Wyświetleń: 1440
 626. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 1439
 627. Ogłoszenie o wyborze najkorzysniejszej oferty na dostawę (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym.
  Wyświetleń: 1438
 628. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym.
  Wyświetleń: 1436
 629. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza V.7331.2.8.2015.ROŚ
  Wyświetleń: 1434
 630. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Modernizacja i rozbudowa wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszynka. Numer ogłoszenia: 410338 - 2009;
  Wyświetleń: 1434
 631. 18.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec
  Wyświetleń: 1432
 632. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1432
 633. ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBRZY
  Wyświetleń: 1425
 634. 27.03.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zawieszeniu postępowania administracyjnego wszczętego na winosek Tauron Dystrybucja S.A.
  Wyświetleń: 1424
 635. 29.06.2016r. - Nabór na stanowisko : podinspektor ds. księgowości oświatowej.
  Wyświetleń: 1423
 636. Świadczenie usług zdrowotnych - III postępowanie
  Wyświetleń: 1422
 637. Zaproszenie do złożenia oferty do zadania "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 1422
 638. 22.10.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby ZPS w Lubrzy
  Wyświetleń: 1421
 639. 24.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 1417
 640. Postanowienie Wójta Gminy Lubrza dla zadania : Remont ( przebudowa ) obiektu mostowego o JNI 01011348 w ciągu drogi powiatowej nr 1250 O nad rzeką Prudnik w m. Skrzypiec
  Wyświetleń: 1417
 641. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi SŁOKÓW – LASKOWICE – NOWY BROWINIEC, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 1411
 642. 04.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia i oświetlenia drogowego w m. Lubrza, ul. Dożynkowa i Spółdzielcza
  Wyświetleń: 1410
 643. 16.12.2011 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę komputerów poleasingowych dla Urzędu Gminy w Lubrzy
  Wyświetleń: 1398
 644. 1.04.2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publiczbego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego TRZEBINA
  Wyświetleń: 1396
 645. Świadczenie usług zdrowotnych - II postępowanie
  Wyświetleń: 1391
 646. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r. Numer ogłoszenia: 263905 - 2008
  Wyświetleń: 1390
 647. Ogłoszenie o wyborze najkorzysniejszej oferty na przebudowe drogi gminnej nr 107318 O w miejscowości Trzebina, gmina Lubrza
  Wyświetleń: 1390
 648. 09.05.2016r. - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Remont cząstkowy nawierzchni dróg wewnętrznych i gminnych w 2016r. w Gminie Lubrza.
  Wyświetleń: 1389
 649. Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
  Wyświetleń: 1385
 650. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2011 Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD OSOBAMI CHORYMI, STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI W ŚRODOWISKU DOMOWYM
  Wyświetleń: 1383
 651. 12.05.2015 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o rozbudowę sieci rozdzielczej wodociągowej wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 1374
 652. 04.02.2015 Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1367
 653. Świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 1367
 654. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OPS W LUBRZY- II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 1367
 655. 07.12.2011 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  Wyświetleń: 1358
 656. 29.04.2016r. - nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor ds. dochodów i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 1358
 657. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na usługi społeczne - usługi pocztowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 1358
 658. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja i rozbudowa wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszynka
  Wyświetleń: 1354
 659. Ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1353
 660. 27.11.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 1352
 661. 06.05.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1349
 662. Świadczenie usług ochrony
  Wyświetleń: 1349
 663. 17.01.2018r. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH ORAZ DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH
  Wyświetleń: 1348
 664. 18.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Wykoanie przejścia pomiędzy posesjami ul. Wolności nr 60 a nr 62 do ul. Nowej Naprawy
  Wyświetleń: 1347
 665. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów Numer ogłoszenia: 142082 - 2010
  Wyświetleń: 1343
 666. Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie Nr UZP 208417 - 2008 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r.
  Wyświetleń: 1335
 667. 28.07.2015r. Obwieszczenie w sprawie rozbudowy sieci rozdzielczej wodociągowej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 1333
 668. 07-07-2015 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Trzebina", uchwalonego uchwałą Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 czerwca 2015r.
  Wyświetleń: 1331
 669. Unieważnie postępowania Nr 375139-2008, o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę (leasing operacyjny) śmieciarki o pojemności 16,0-17,0 m3, na podwoziu samochodowym.
  Wyświetleń: 1328
 670. OGŁOSZENIA Podatki Podatki Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2013 r.
  Wyświetleń: 1326
 671. 18.11.2014 r. Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1324
 672. 09.12.2016 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : zakup bezgotówkowy paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 1321
 673. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr dz. 347 na potoku Granicznym w m. Trzebina.
  Wyświetleń: 1320
 674. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie.
  Wyświetleń: 1319
 675. 19-06-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty na termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu
  Wyświetleń: 1313
 676. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2011 Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LUBRZA
  Wyświetleń: 1313
 677. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Rozbudowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia i oświetlenia drogowego w m. Lubrza, ul. Dożynkowa i Spółdzielcza
  Wyświetleń: 1311
 678. Informacja o wynikach przeprowadzonego przetargu w dniu 10.12.2015r.
  Wyświetleń: 1305
 679. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: "Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy"
  Wyświetleń: 1304
 680. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 1300
 681. Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie gmin Prudnik i Lubrza
  Wyświetleń: 1292
 682. 19.10.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 1291
 683. 12.05.2015r. Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina
  Wyświetleń: 1288
 684. 26.11.2015r.- Nabór na stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 1288
 685. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1284
 686. 12.05.2015 r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1281
 687. 26-01-2016r. Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1281
 688. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
  Wyświetleń: 1275
 689. 21-09-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1270
 690. 20.11.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji: Budowa linii kablowej 15kV w obrębie wsi Lubrza
  Wyświetleń: 1269
 691. 15.09.2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o decyzji rozbudowy sieci rozdzielczej wodociągowej w miejscowości Trzebina.
  Wyświetleń: 1265
 692. Zaproszenie do złożenia oferty na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Lubrza w roku 2015
  Wyświetleń: 1264
 693. Ochrona
  Wyświetleń: 1262
 694. 19.10.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzednicze : podinspektor ds. gospodarowania mieniem
  Wyświetleń: 1257
 695. 26.11.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci światowodowej w kanalizacji teletechnicznej
  Wyświetleń: 1257
 696. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
  Wyświetleń: 1250
 697. 08.11.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 1245
 698. 13-04-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1241
 699. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Ogólnej OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1241
 700. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy mostu nad rzeką Prudnik w miejscowości Skrzypiec w ciągu drogi powiatowej Nr 1250 O
  Wyświetleń: 1238
 701. 03-08-2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania o kompleksowej przebudowie konstrukcji i poszyciu dachu na budynek kościoła parafialnego w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 1220
 702. 28.07.2015r. Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Lubrzy przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1219
 703. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy biogazowni rolniczej o mocy ok. 2.0 MW
  Wyświetleń: 1217
 704. 17.12.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji: Budowa linii kablowej 15kV w obrębie wsi Lubrza
  Wyświetleń: 1214
 705. 1.04.2015r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego TRZEBINA.
  Wyświetleń: 1208
 706. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OPS W LUBRZY- III POSTĘP.
  Wyświetleń: 1201
 707. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr UZP 179388-2008. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubrzy.
  Wyświetleń: 1200
 708. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 1185
 709. "Przebudowa dróg gminnych i budowa drogi wewnętrznej na terenie Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 1180
 710. 21-01-2016 Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2016 roku na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 1167
 711. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1159
 712. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Społecznego OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1153
 713. 14-12-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1151
 714. 06-10-2015 r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1149
 715. 16.12.2016r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2017r. - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 1140
 716. Świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 1129
 717. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na usługi społeczne - usługi pocztowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy- II postepowanie
  Wyświetleń: 1127
 718. 16.06.2015r. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o rozbudowę sieci rozdzielczej wodociągowej wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 1124
 719. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rynku Pracy OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1114
 720. 23-11-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1113
 721. 19.09.2016 ZGKIM w Lubrzy zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę opału do placówek ZGKiM w sezonie grzewczym 2016/2017
  Wyświetleń: 1110
 722. Wykonanie i remont (modernizacja) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2017 roku.
  Wyświetleń: 1109
 723. 01-12-2015 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1099
 724. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OPS W LUBRZY
  Wyświetleń: 1090
 725. 29.01.2015 Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2015 roku na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 1088
 726. 23.06.2015 r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1079
 727. 18-01-2017r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1078
 728. 20.04.2016r. - Nabór na stanowisko : Specjalista do spraw promocji i monitoringu - Kietrz
  Wyświetleń: 1073
 729. Druki i formularze
  Wyświetleń: 1057
 730. Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w obrębie Prężynka
  Wyświetleń: 1047
 731. 20.04.2016r. - Nabór na stanowisko : Specjalista do spraw koordynowania projektów - Kietrz
  Wyświetleń: 1040
 732. Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych oraz remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1036
 733. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr P 1267
  Wyświetleń: 1035
 734. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2018
  Wyświetleń: 1030
 735. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej do zadania pn.: "Wykonanie i remont (modernizacja) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2018 roku"
  Wyświetleń: 1021
 736. 01-03-2017r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1017
 737. 09.12.2016 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2017 roku.
  Wyświetleń: 980
 738. Świadczenie usług zdrowotnych
  Wyświetleń: 967
 739. INTERPELACJE RADNYCH
  Wyświetleń: 957
 740. Świadczenie usług ochrony
  Wyświetleń: 954
 741. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na usługi społeczne - usługi z zakresu medycyny pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 911
 742. 14-06-2017r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 887
 743. Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2018r.
  Wyświetleń: 886
 744. 17-04-2018r - Nabór na stanowisko: Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy
  Wyświetleń: 863
 745. 14-03-2018r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 829
 746. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2018
  Wyświetleń: 824
 747. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 823
 748. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 778
 749. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 728 198,00 zł
  Wyświetleń: 755
 750. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 745
 751. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 734
 752. Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 721
 753. Modernizacja budynku GOK w Lubrzy w zakresie termomodernizacji Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 708
 754. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 686
 755. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 673
 756. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu na przebudowę elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV Głubczyce - Prudnik
  Wyświetleń: 666
 757. Obwodowe komisje wyborcze
  Wyświetleń: 651
 758. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 628
 759. Terytorialna Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 622
 760. Rok 2017
  Wyświetleń: 616
 761. Kontrole podatkowe
  Wyświetleń: 599
 762. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2017
  Wyświetleń: 590
 763. Rok 2016
  Wyświetleń: 579
 764. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 564
 765. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 532
 766. 07.11.2018r.- Nabór na stanowisko: referent ds. finansowo- administracyjnych
  Wyświetleń: 524
 767. Rok 2015
  Wyświetleń: 500
 768. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 490
 769. Informacja o wyborze oferty na dostawę opału do placówek ZGKiM w sezonie grzewczym 2016/2017
  Wyświetleń: 486
 770. 22.11.2018r.- Nabór na stanowisko: referent ds. księgowo-kadrowych
  Wyświetleń: 482
 771. 01.02.2019r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 480
 772. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 480
 773. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 477
 774. 07.11.2018r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 459
 775. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2018
  Wyświetleń: 456
 776. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 451
 777. Zaproszenie do złożenia oferty na "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza - w roku 2018"
  Wyświetleń: 439
 778. Zaproszenie do składania ofert cenowych o udzielenie zamówienia publicznego pt: Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubrza - zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
  Wyświetleń: 415
 779. 01.02.2019r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. kadrowych i organizacyjnych
  Wyświetleń: 413
 780. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 405
 781. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 402
 782. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od września do grudnia 2018r. - NR3
  Wyświetleń: 385
 783. Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 382
 784. Decyzje celu publicznego
  Wyświetleń: 373
 785. 13-06-2018r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 366
 786. 2015
  Wyświetleń: 335
 787. Ogłoszenie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 334
 788. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 333
 789. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 333
 790. Świadczenie usług zdrowotnych na 2019 - OPS
  Wyświetleń: 323
 791. Informacja Wojta Gminy Lubrza o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 321
 792. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od stycznia do czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 317
 793. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od września do grudnia 2018r. - NR2
  Wyświetleń: 313
 794. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 530 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2018.
  Wyświetleń: 310
 795. Zaproszenie do złożenia oferty: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od września do grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 310
 796. Budżet 2019
  Wyświetleń: 300
 797. Decyzja Środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na etapowej budowie "Centrum Usługowo-Handlowe Lubrza"
  Wyświetleń: 296
 798. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w Olszynce
  Wyświetleń: 295
 799. Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2019r.
  Wyświetleń: 290
 800. Świadczenie usług pocztowych na 2019r.
  Wyświetleń: 286
 801. Obwieszczenia Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 279
 802. 08.05. 2019 r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 274
 803. Obwodowe komisje
  Wyświetleń: 273
 804. 29-08-2018 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 272
 805. Świadczenie usług pocztowych na rok 2019 - OPS
  Wyświetleń: 270
 806. 08.05. 2019 r.- Nabór na stanowisko: referent ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 269
 807. Zarządzenie nr 0050.404.2018 Wójta Gminy Lubrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubrza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwiesczeń wyborczych
  Wyświetleń: 266
 808. Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 254
 809. 28-01-2019 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza-Prudnik w km 52+748 do km 54+601"
  Wyświetleń: 247
 810. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2019
  Wyświetleń: 247
 811. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 245
 812. Ogłoszenie konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 237
 813. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2019
  Wyświetleń: 237
 814. 11.06.2019 r.- Nabór na stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 230
 815. Świadczenie usług ochrony na 2019r.
  Wyświetleń: 230
 816. Zarządzenie Wójta w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 230
 817. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego V.6733.1.13.2019.ZPI
  Wyświetleń: 228
 818. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o potanowienich ws nr V.6733.2.2018.ZPI
  Wyświetleń: 224
 819. 09.07. 2019 r.- Nabór na stanowisko:młodszy referent ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 220
 820. MPZP Lubrza
  Wyświetleń: 218
 821. Świadczenie usług zdrowotnych na 2019r.
  Wyświetleń: 217
 822. 05.06.2019 Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę polderu wodnego w Krzyżkowicach
  Wyświetleń: 203
 823. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 203
 824. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2019
  Wyświetleń: 196
 825. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dowóz uczniów w miesiącach kwiecień - czerwiec 2019
  Wyświetleń: 195
 826. Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023
  Wyświetleń: 192
 827. RAPORT O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 187
 828. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Jasiona
  Wyświetleń: 184
 829. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2.6733.2019
  Wyświetleń: 174
 830. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 173
 831. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę polderu wodnego w Krzyżkowicach
  Wyświetleń: 171
 832. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania V.6733.1.9.2019.ZPI
  Wyświetleń: 158
 833. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania V.6733.2.9.2019.ZPI
  Wyświetleń: 158
 834. 20-03-2019 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 151
 835. MPZP Trzebina wieś
  Wyświetleń: 148
 836. Petycje
  Wyświetleń: 148
 837. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - organizacja bezpiecznego przewozu dzieci w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  Wyświetleń: 147
 838. MPZP Wiatraki
  Wyświetleń: 143
 839. 20-02-2019 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 142
 840. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn: "Wykonanie i remont (modernizacja|) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2019 roku."
  Wyświetleń: 139
 841. Informacja Wójta o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 136
 842. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 134
 843. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn: "Wykonanie i remont (modernizacja|) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2019 roku."
  Wyświetleń: 133
 844. MPZP tereny górnicze Trzebina
  Wyświetleń: 132
 845. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własnośc Gminy
  Wyświetleń: 128
 846. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 127
 847. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania - Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w Nowym Browińcu oraz remont cząstkowy dróg gminnych w 2019r.
  Wyświetleń: 123
 848. MPZP Skrzypiec tereny zabud.mieszk
  Wyświetleń: 119
 849. Informacja
  Wyświetleń: 118
 850. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2018
  Wyświetleń: 116
 851. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku MPZP
  Wyświetleń: 116
 852. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2019
  Wyświetleń: 113
 853. Budowa latarni oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do istniejącego słupa linii N/N - Jasiona
  Wyświetleń: 111
 854. Budowa wybieralnego zbiornika na nieczystości bytowe wraz z przyłączeniami w miejscowości Dobroszewice
  Wyświetleń: 109
 855. Budowa latarni oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do istniejącego słupa linii N/N - Skrzypiec
  Wyświetleń: 108
 856. Zwołanie pierwszych posiedzeń OKW
  Wyświetleń: 105
 857. MPZP Prężynka tereny przemysłowe
  Wyświetleń: 98
 858. Rozbudowa linii kablowej 0,4 kV celem zasilenia domu jednorodzinnego w miejscowości Jasiona
  Wyświetleń: 95
 859. Rozbudowa linii kablowej 0,4 kV celem zasilenia obiektu handlowo - usługowego w miejscowości Olszynka
  Wyświetleń: 85
 860. 12-06-2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 82
 861. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 80
 862. Wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Skrzypiec dla zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr G1073150 (dz. nr 481/3) relacji Skrzypiec - Dytmarów w pasie drogowym w km. Od 0+000 do 0+500"
  Wyświetleń: 75
 863. 10-07-2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 71
 864. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
  Wyświetleń: 47
 865. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 23
 866. Obwody Głosowania
  Wyświetleń: 21
 867. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 20
 868. Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubrza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 19
 869. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 18
 870. Informacja Wójta Gminy Lubrza o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 17
 871. Informacje PKW
  Wyświetleń: 17
POWRÓT NA STRONĘ GMINY WIRTUALNY URZĄD
Licznik wizyt: 810 | 46734 | 3403392