WYBIERZ JĘZYK:

V Stół Wielkanocny - Tradycje Kulinarne Gminy Lubrza I Gmin Partnerskich 2008


    W "Niedzielę Palmową" odbył się "V Stół Wielkanocny - tradycje kulinarne gminy Lubrza i gmin partnerskich" organizowany przez GOKSiR w Lubrzy. Pomysł zrodził się pięć lat temu przy okazji odbywających się warsztatów wielkanocnych. Gmina Lubrza jest tyglem etnicznym, zamieszkują ją mieszkańcy mający swoje korzenie na byłych kresach wschodnich R.P., obecnych województw - podkarpackiego i małopolskiego, zamieszkują ją również Ślązacy, Niemcy i ludność mająca swe korzenie w Czechach. Każda z tych grup ma swoje odrębne tradycje i obrzędy związane z obchodami Świąt Wielkanocnych. Ta różnorodność jest widoczna na stole wielkanocnym.    Od 2006 r. Stół Wielkanocny jest organizowany w Niedzielę Palmową, jest to związane z tym, że od tegoż roku został wprowadzony nowy element jakim jest głębokie przeżywanie duchowe Zmartwychwstania Chrystusa. Zespół teatralny działający przy GOKSiR w Lubrzy prowadzony przez Panią Józefę Oczkowską-Gul przygotowuje Misterium Wielkanocne, które jest wystawiane w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba w Lubrzy.


    Gmina Lubrza ma nawiązana dobrą współpracę z gminami partnerskimi po czeskiej stroni, dla jej dalszego zacieśnienia jak również wzajemnego poznawania swoich tradycji, nasza gmina w latach 2006 i 2007 realizowała projekt p.t. "Tradycje, obrzędy i obyczaje gminy Lubrza i gmin partnerskich" w ramach programu INTERREG IIIA Czechy - Polska. W ramach tego projektu poznawaliśmy między innymi tradycje naszych partnerów związane ze Świętami Wielkanocnymi. W roku bieżącym zaprosiliśmy gminy partnerskie do udziału w Stole Wielkanocnym. Stół Wielkanocny - tradycje kulinarne gminy Lubrza i gmin partnerskich jest w tej chwili kontynuacją realizowanego w/w projektu.


    Stół Wielkanocny to nie tylko potrawy, to również kultywowanie tradycji chrześcijańskiej, prezentacja strojów ludowych różnych grup etnicznych, to zacieśnianie współpracy z mieszkańcami pogranicza. W roku bieżącym V Stół Wielkanocny - tradycje kulinarne gminy Lubrza i gmin partnerskich obiął honorowym patronatem i ufundował nagrody Marszałek Województwa Opolskiego Pan Józef Sebesta.


    Potrawy na Stół Wielkanocny przygotowywali mieszkańcy wsi Lubrza, Krzyżkowice, Dytmarów, Skrzypiec, Słoków, Prężynka, Nowy Browiniec, Olszynka, oraz  wsi czeskich Vysoka, Hlinka, Divci Hrad. Konkurs potraw wielkanocnych odbywał się w dwóch kategoriach
- " Piękny Stół Wielkanocny" oraz  "Tradycyjna, smaczna potrawa wielkanocna". W pierwszej kategorii komisja konkursowa przyznała I miejsce wsi Słoków, II miejsce wsi Lubrza, III miejsce wsi Dytmarów w drugiej kategorii I miejsce wsi Lubrza, II miejsce wsi Skrzypiec, III miejsce wsi Prężynka pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia. 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 244 | 33482 | 3390140
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera