WYBIERZ JĘZYK:

Informacja o możliwości ubiegania się przez osoby niepełnosprawne o wsparcie finansowe ze środków PFRON

Program „Aktywny Samorząd”


    Powiat Prudnicki jako realizator programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne do składania wniosków w ramach rożnych form wsparcia.
    

Program w 2016 roku obejmuje następujące formy wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
(co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
      Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I- obszar A, B, C-2, D należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, ul. Kościuszki 55a, natomiast w ramach Modułu I obszar 3 i 4 oraz Modułu II należy składać w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76.
Dokumentacja dostępna jest na stronach internetowych www.powiatprudnicki.pl oraz  www.pcpr-prudnik.pl.

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 924 | 28017 | 3443190
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera