WYBIERZ JĘZYK:

Zapraszamy na XV Sesję Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2016r

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XV SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

 

w dniu 27 kwietnia 2016r. o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy.

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 24 marca 2016r.
 4. Spotkanie ze Starostą Powiatu Prudnickiego.
 5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015.
 8. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 9. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 24 marca 2016r.
 11. Interpelacje radnych.
 12. Dyskusja.
 13. Podjęcie uchwał.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy.
                                                                                                   Przewodniczący
                                                                                                
  Rady Gminy Lubrza
                                                                                                Elżbieta Szwadowska

 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 819 | 32193 | 3388851
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera