WYBIERZ JĘZYK:

Zapraszamy na XVIII Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 25 października 2016r.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA
zawiadamia, że

XVIII SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

w dniu 25 października  2016r. o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 27 września 2016r.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2015/2016 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami oraz
  z przeprowadzonej analizy oświadczeń majtkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
 6. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami oraz z przeprowadzonej analizy oświadczeń majtkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 27 września 2016r.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy.            
                                                                                                         
                                                                                                Przewodniczący
                                                                                             Rady Gminy Lubrza
                                                                                           
  Elżbieta Szwadowska

 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 1647 | 47571 | 3404229
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera