WYBIERZ JĘZYK:

Zapraszamy na XX Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 20 grudnia 2016r.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XX SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

 

 

w dniu 20 grudnia 2016r. o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy

 

Tematem obrad sesji będzie:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 22 listopada 2016r.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Spotkanie z prezesem firmy OZE Prężynka Sp. z o.o.stan zaawansowania prac związanych z budową biogazowi.
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 7. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 22 listopada 2016r.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał.
 12. Uchwalenie budżetu Gminy Lubrza na 2017r.

  - odczytanie projektu uchwały budżetowej,

  - odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

       - odczytanie opinii i wniosków komisji merytorycznych Rady Gminy,

       - głosowanie całej uchwały budżetowej.

 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy.

 

 

 

                                                                                                                 

Przewodniczący

         Rady Gminy Lubrza

                    Elżbieta Szwadowska

 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 1508 | 47432 | 3404090
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera