WYBIERZ JĘZYK:

Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Wójt Gminy Lubrza  informuje, że Uchwałą Rady Gminy Nr IV/23/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.  uległa zmianie stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

 

W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2019 roku będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne: 

 

  • 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

  • 37,50zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

 

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami w wysokości podanej w zawiadomieniu na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, poz. 1629). 

Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w wysokości podanej w zawiadomieniu Wójt wydaje decyzję określającą wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu, zgodnie z art. 6m ust. 2b  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, poz. 1629).

POWRÓT NA STRONĘ GMINY WIRTUALNY URZĄD
Licznik wizyt: 547 | 38552 | 3395210