WYBIERZ JĘZYK:

Zapraszamy na XXIV Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 26 kwietnia 2017r

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XXIV SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

 

 

w dniu 26 kwietnia 2017r. o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy

 

Tematem obrad sesji będzie:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 28 marca 2017r.
 4. Spotkanie z posłem na Sejm
 5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  za rok 2016.
 7. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 8. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 28 marca 2017r.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał ( wg załącznika).
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy.

 

                                                                          Przewodniczący

                     Rady Gminy Lubrza

                                Elżbieta Szwadowska

 

 

 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 1537 | 47461 | 3404119
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera