WYBIERZ JĘZYK:

Zapraszamy na XXVI Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 20 czerwca 2017r.

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA
zawiadamia, że
XXVI SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA
odbędzie się

w dniu 20 czerwca 2017r. o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 23 maja 2017r.
 4. Spotkanie z przedstawicielem firmy INWEST - stopień zaawansowania prac przy realizacji planowanej inwestycji.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 6. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 26 kwietnia 2017r.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Lubrza
  za 2016r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza.

9.1. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji merytorycznych Rady Gminy Lubrza do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016 wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego.

9.2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2016r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2016r. – projekt nr OR.0006.XXVI.185.2017.

9.3. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2016 (wraz z uzasadnieniem).

           9.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.

9.5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2016r. – projekt nr OR.0006.XXVI.186.2017.

     10. Dyskusja.
     11. Podjęcie uchwał.
     12. Zapytania i wolne wnioski.
     13. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy.

                                                                                                                 

Przewodniczący
Rady Gminy Lubrza

Elżbieta Szwadowska

 

 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 806 | 32180 | 3388838
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera