Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

       Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z póżn. zm.) udostępnia się do wglądu i pobrania w formie dokumentu elektronicznego ze stron internetowych Rządowego Centrum Legislacji :
1.  Dzienniki Ustaw – Strona serwisu Dziennika Ustaw (http://dziennikustaw.gov.pl)
2. Monitory Polskie oraz Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – Strona serwisu Monitora Polskiego (http://monitorpolski.gov.pl)
 

Ponadto na podstawie art. 28 b ust. 1 i 1a  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z póżn. zm.) udostępnia się do wglądu i pobrania w formie dokumentu elektronicznego :

3. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego - www.duwo.opole.uw.gov.pl