WYBIERZ JĘZYK:

Zapraszamy na XXIX Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 31 października 2017r.

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XXIX SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

 

 

w dniu 31 października 2017r. o godz. 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy

 

Tematem obrad sesji będzie:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 28 września 2017r.
 4. Formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2016/2017 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami oraz z przeprowadzonej analizy oświadczeń majtkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
 7. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami oraz z przeprowadzonej analizy oświadczeń majtkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 28 września 2017r..
 9. Interpelacje radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy.

 

 

                                                                                                                 

Przewodniczący
Rady Gminy Lubrza

Elżbieta Szwadowska

 

 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 258 | 33496 | 3390154
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera