WYBIERZ JĘZYK:

Zapraszamy na XXX Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 22 grudnia 2017r.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA
zawiadamia, że
XXX SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA
odbędzie się

w dniu 22 grudnia 2017r. o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy


Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 31 października 2017r.
 4. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego – spotkanie z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Prudniku.
 5. Stan bezpieczeństwa publicznego – spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji
  w Prudniku.
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 7. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 31 października 2017r.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał.
 12. Uchwalenie budżetu Gminy Lubrza na 2018r.
   - odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  - odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  - odczytanie opinii i wniosków komisji merytorycznych Rady Gminy,
   - głosowanie całej uchwały budżetowej.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy.

 

                                                                                                          

Przewodniczący

                    Rady Gminy Lubrza

                               Elżbieta Szwadowska

 

 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 885 | 28704 | 3571376
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera