WYBIERZ JĘZYK:

Zapraszamy na XXXIII Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 24 kwietnia 2018r.

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA
zawiadamia, że
XXXIII SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA
odbędzie się

w dniu 24 kwietnia 2018r. o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy

 

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 27 marca 2018r.
 4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 7. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 27 marca 2018r.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Lubrza

          Elżbieta Szwadowska

 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 801 | 27894 | 3443067
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera