WYBIERZ JĘZYK:

Zapraszamy na XXXIV Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 14 czerwca 2018r.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA
zawiadamia, że

XXXIV SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA
odbędzie się

w dniu 14 czerwca 2018r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy ( nr 105).

Tematem obrad sesji będzie:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawy organizacyjne.
  3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 24 kwietnia 2018r.
  4. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
  5. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
  6. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 24 kwietnia 2018r.
  7. Interpelacje radnych.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2017r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza.

8.1. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji merytorycznych Rady Gminy Lubrza do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego.

8.2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2017r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2017r. – projekt nr OR.0006.XXXIV.239.2018.

8.3. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2017 (wraz z uzasadnieniem).

            8.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.

8.5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza
za 2017r. – projekt nr OR.0006.XXXIV.240.2018.

     9 Dyskusja.
    10. Podjęcie uchwał.
    11. Zapytania i wolne wnioski.
    12, Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Lubrza

         Elżbieta Szwadowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 1916 | 47840 | 3404498
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera