WYBIERZ JĘZYK:

Zapraszamy na XXXV Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 20 września 2018r.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA
zawiadamia, że

XXXV SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA
odbędzie się

w dniu 20 września 2018r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy ( nr 105).

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 14 czerwca 2018r.
 4. Formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego
  za rok szkolny 2017/2018 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 7. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 14 czerwca 2018r.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy.
                                                                                                               Przewodniczący
                                                                                                           
  Rady Gminy Lubrza

          Elżbieta Szwadowska

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 747 | 24331 | 3629701
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera