WYBIERZ JĘZYK:

RAPORT O STANIE GMINY

PDFRAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2018.pdf
 

Na podst. art. 28 aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w debacie nad raportem ostanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Art. 7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust.6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

Art. 8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

POWRÓT NA STRONĘ GMINY WIRTUALNY URZĄD
Licznik wizyt: 597 | 24510 | 3439683