Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Elektroniczne załatwianie spraw

Od dnia 1 maja 2008 r. do Urzędu Gminy w Lubrzy można składać pisma w formie elektronicznej poprzez platformę e-PUAP na Skrzynkę Podawczą. W celu złożenia takiego pisma należy zarejestrować się i zalogować na stronie epuap.gov.pl, a następnie przesłać pismo na adres wewnętrzny r78vs97jiw. Pismo takie powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub od 9 czerwca 2011 roku, osoba może uwierzytelnić swoje konto i przesyłać pisma z wykorzystaniem profilu zaufanego. Aby uzyskać profil zaufany należy w zakładce „Moje konto” przejść do „Moje profile zaufane” i złożyć elektroniczny wniosek.
Jeśli wszystkie dane podane przez użytkownika były poprawne to kolejnym krokiem będzie udanie się "Punktu Potwierdzającego Profile".

Wyślij pismo ogólne:
https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne

ESP - Wymogi dla dokumentów elektronicznych

Dostępne jest również Elektroniczne Biuro Obywatela - EBO365
Gdzie można założyć w formie elektronicznej między innymi: Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Grafika informująca o możliwości pobrania elektronicznego odpisu aktu stanu cywilnego