WYBIERZ JĘZYK:

OFERTA NR 2

Oferta Nr 2 1. Podstawowe informacje o położeniu terenu:

a)       Miejscowość, adres:

Trzebina

b)       Położenie względem głównych sieci i szlaków komunikacyjnych:

Obok drogi krajowej Nr 41 Trzebina – Nysa na odcinku między Trzebiną a Prudnikiem.

2. Podstawowe informacje o właścicielu terenu:

a)       Pełna nazwa:

Stadnina Koni Prudnik Spółka z o.o. w Prudniku

b)       Adres:

48-200 Prudnik, ul. Jesionkowa 2

c)       Telefon, adres e-mail, strona www:

Tel./fax.  077/4363206 e-mail: skprudnik@interia.pl www.skprudnik.roltech.com.pl

d)       Osoba kierująca sprawą:

Brak danych

3. Podstawowe informacje odnośnie terenu:

a)       Przeznaczenie terenu:

Teren koncentracji urządzeń obsługi komunikacji i ruchu turystycznego zgodnie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubrza

b)       Numer wpisu do księgi wieczystej:

KW 39040 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Prudniku

c)       Numer rejestru geodezyjnego:

Rej. Geodez. 317 działka nr 420/2 m 2 obręb Trzebina

d)       Powierzchnia (w m2):

całkowita:         3695                                        użytkowa:                               

e)       Klasa gruntów:  B RIIIb

f)         Dostęp do terenu poprzez:

wszystkie środki transportu, drogą polna utwardzoną (ok. 100 m. Do drogi krajowej)

g)       Uzbrojenie techniczne: brak

h)       Inne informacje:

Teren częściowo zabudowany byłym magazynem zbożowym (w złym stanie technicznym) i ogrodzony.

4. Wartość oraz warunki zbycia terenu:

a)       Wartość księgowa: grunt z budynkiem 32 529 zł

b)       Wartość oszacowana: całość 100 000 zł

c)       Wartość według właściciela: 100 000 zł

d)       Sposób i forma zbycia: sprzedaż; przetarg

 

 

Data wypełnienia formularza: 14-03-2003

Ważność oferty: do chwili zbycia.

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 1740 | 42790 | 3399448
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera