Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2019

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. 2018 r. poz., 870) informuje się, że w roku 2019 wpłynęła tylko jedna petycja skierowana do Wójta Gminy Lubrza.  Petycja dotyczyła optymalizacji wydatków w zakresie wykorzystywania służbowych telefonów komórkowych. Petycja została rozpatrzona i uznana za nieuzasadnioną.