WYBIERZ JĘZYK:

OFERTA nr 4

tereny inwestycyjne.jpeg


1. Podstawowe informacje o położeniu terenu:

a)       Miejscowość, adres:

Prężynka

b)       Położenie względem głównych sieci i szlaków komunikacyjnych:

Teren inwestycyjny położony w odległości 200 m od drogi krajowej nr 41 (obwodnica północna miasta Prudnika).

2. Podstawowe informacje o właścicielu terenu:

a)       Pełna nazwa:

Urząd Gminy Lubrza

b)       Adres:

48-231 Lubrza, ul. Wolności 73

c)       Telefon, adres e-mail, strona www:

Tel. 077 / 437 62 66-67

d)       Osoba kierująca sprawą:

Brak danych

3. Podstawowe informacje odnośnie terenu:

a)       Przeznaczenie terenu:

Tereny przemysłowe 

b)       Numer wpisu do księgi wieczystej: --------------

c)       Numer rejestru geodezyjnego: ---------------

d)       Powierzchnia (w m2):

całkowita:         47 064                           użytkowa:         47 064               

e)       Klasa gruntów:  tereny różne

f)         Dostęp do terenu poprzez: wszystkie środki transportu drogowego, bocznica kolejowa 500 m

g)       Uzbrojenie techniczne: brak

4. Wartość oraz warunki zbycia terenu:

 

a)       Wartość księgowa: Brak danych

b)       Wartość oszacowana: Brak danych

c)       Wartość według właściciela: Cena do negocjacji.

d)       Sposób i forma zbycia: dzierżawa, sprzedaż; negocjacje.

 

 

Data wypełnienia formularza: 02-04-2007

Ważność oferty: do chwili zbycia.

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 363 | 40453 | 3515106
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera