Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2021

PDFOR.524.3.2020 wybór oferty.pdf (112,17KB)

PDFOtwarte konkursy ofert 2021- Kultura fizyczna.pdf (139,43KB)