WYBIERZ JĘZYK:

Informacja o sposobie komunikowania się z Urzędem Gminy w Lubrzy dla osób uprawnionych (niesłyszących, niedosłyszących, głuchoniemych)

Informacja o sposobie komunikowania się z Urzędem Gminy  w Lubrzy dla osób uprawnionych (niesłyszących, niedosłyszących, głuchoniemych)

Mając na uwadze przepisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) Urząd Gminy w Lubrzy informuje, że osoby uprawnione mogą komunikować się z urzędem za pośrednictwem :

*       osoby przybranej - należy przez to rozumieć osobę, która ukończył 16 lat i została wybrana przez osobą uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną udzielania jej pomocy w załatwieniu spraw. Osoba przybrana udzielająca pomocy w załatwieniu sprawy winna posiadać przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport albo, w przypadku osób niepełnoletnich nie posiadających dowodu osobistego ani paszportu, ważną legitymację szkolną), celem przedstawienia go do wglądu na żądanie urzędnika załatwiającego sprawę.

*       tłumacza PJM - polskiego języka migowego

*       tłumacza SJM - system języka migowego

*       tłumacz przewodnik - dla osoby głuchoniewidomej, nazwany w ustawie tłumaczem SKOGN

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym urząd 3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwić sprawę w urzędzie.

Zgłoszenia dokonać można:

*       e-mailem na adres : urzad@lubrza.opole.pl

*       tel. stacjonarny: 77 407 46 50

*       fax: 77 407 46 51

 

Wniosek

Wzór wniosku w formacie pdf:PDFWniosekTlumacz.pdf

Wzró wniosku w formacie doc:DOCWniosekTlumacz.doc

 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 572 | 24156 | 3629526
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera