Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2020

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. 2018 r. poz., 870) informuje się, że w roku 2020 wpłynęły do Wójta Gminy Lubrza dwie petycje, natomiast do Rady Gminy Lubrza wpłynęła jedna petycja. 

Pierwsza petycja skierowana do Wójta Gminy dotyczyła przyporządkowania załącznika do petycji o nazwie „Pismo w sprawie udostępnienia platformazakupwa.pl” do odpowiedniej klasy z wykazu akt w trybie odpowiednich przepisów. Petycja zawierała braki formalne i pozostawiono ją bez rozpatrzenia ze względu na brak odpowiedzi na wniosek wzywający do uzupełnienia petycji.

Druga petycja dotyczyła sposobu dokonywania zakupu środków do dezynfekcji rąk oraz zagrożeń z tym związanych. Petycja została uznana za uzasadnioną i postanowiono, że  zakupywane środki do dezynfekcji będą wyłącznie środkami z atestami.

Petycja skierowana do Rady Gminy Lubrza dotyczyła wezwania do podjęcia uchwały w sprawie  zobligowania producentów szczepionek przeciw wirusowi SARS-COV – 2 do przyjęcia odpowiedzialności za odczyny poszczepienne. Petycja została uznana za bezzasadną i podjęto uchwalę określająca, iż zagadnienia  przedstawione  w  treści  złożonego  dokumentu,  jakkolwiek  doniosłe  społecznie, nie  mieszczą  się  w  zakresie  zadań  i  kompetencji  organu  stanowiącego  jednostki  samorządu terytorialnego.