WYBIERZ JĘZYK:

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Lubrza

XIII sesja Rady Gminy Lubrza, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2012r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy .

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad sesji, odbytej w dniu 23 marca 2012r.
 4. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubrza z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2011.
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza w okresie pomiędzy sesjami.
 7. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał.

 

1)      w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza – projekt nr BRG.0006.12.2012

2)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza – projekt nr BRG.0006.13.2012

3)      w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy – projekt nr BRG.0006.14.2012

4)      w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubrza – projekt nr BRG.0006.15.2012

5)      w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2012 r.- projekt nr BRG.0006.16.2012

6)      w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – projekt nr BRG.0006.17.2012

 

 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.

 

 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 829 | 27922 | 3443095
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera