Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont dróg gminnych Nr G 1073610 O i G 107323 O w Nowym Browińcu

Brak opisu obrazka

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

REMONT DRÓG GMINNYCH NR G 107310 O I G 107323 O W NOWYM BROWIŃCU
 

DOFINANSOWANIE: 209 243,21 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:  298 918,88 zł

OPIS ZADANIA:  FREZOWANIE OBECNEJ NAWIERZCHNI Z DOSTOSOWANIEM DO ODPOWIEDNIEJ NIWELETY I PROFILU DROGI, UŁOŻENIE WARSTWY ŚCIERALNEJ I WIĄŻĄCEJ Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ, REMONT ISTNIEJĄCYCH SPĘKAŃ I PRZEŁOMÓW, REMONT ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW