WYBIERZ JĘZYK:

Zapraszamy na czerwcową sesję Rady Gminy Lubrza


Projekt porządku obrad przewiduje : 

 

1.        Otwarcie sesji.

2.        Sprawy organizacyjne.

3.        Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 27 kwietnia 2011r.

4.        Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza między sesjami.

5.        Informacja o pracy Wójta między sesjami.

6.        Interpelacje radnych.

7.        Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2010r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji merytorycznych  do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010r.

 

- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 

      - przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opinii   Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej,

 

      - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza

        za 2010r.

8.        Dyskusja.

9.        Podjęcie uchwał.

10.    Odpowiedzi na interpelacje radnych.

11.    Zapytania i wolne wnioski.

12.    Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.

                                                                                       

 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 874 | 27967 | 3443140
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera