Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

05.11.2021r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. "Zabezpieczenie dróg Gminy Lubrza przed skutkami wód opadowych"

DOCX01_ zaproszenie do złożenia oferty 2.docx (32,89KB)
DOCX02_ Formularz ofertowy.docx (17,45KB)
DOC03_umowa-projekt.doc (90,50KB)
DOCX04_KLAUZULA - UMOWA ZLECENIE UG L.docx (20,77KB)

DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (38,00KB)