Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2022

PDFOR.524.1.2021 wybór oferty.pdf (112,16KB)

PDFotwarte konkursy ofert 2022- Kultura fizyczna.pdf (144,32KB)