Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2022

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza
PDFZarządzenie nr OR.0050.424.2021 z dn. 9.11.2021r..pdf (5,56MB)

1.1 Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 379/2021 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubrza

PDFOpinia RIO.pdf (1,04MB)
 

2. Projekt Budżetu Gminy Lubrza na rok 2022
PDFZarządzenie nr OR.0050.425.2021 z dn. 9.11.2021r..pdf (26,48MB)

PDFInformacja za I kwartał 2022 r..pdf (155,61KB)

PDFInformacja za II kwartał 2022 r..pdf (156,27KB)

PDFInformacja za III kwartał 2022 r.pdf (155,67KB)

PDFInformacja za IV kwartał 2022 r.pdf (156,04KB)  PDFInformacja za IV kwartał 2022 r. - korekta.pdf (155,88KB)

PDFINFORMACJA ZA 2022 R.pdf (384,06KB)
 

2.1 Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 377/2021 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2022

PDFOpinia RIO..pdf (1,50MB)
3. Wieloletnia prognoza finansowa.

PDFUCHWAŁA WPF.pdf (125,04KB)
PDFWPF ZAŁ. 1.pdf (3,00MB)
PDFWPF ZAŁ. 2.pdf (146,36KB)
PDFOBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.pdf (192,35KB)

3.1 Uchwała nr 649/2021 z dnia 14 stycznia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubrza.

PDFUchwała nr 649.2021.pdf (1,08MB)
 

4.  Budżet Gminy Lubrza na rok 2022

PDFUchwała nr XXXIV.261.2021 z dnia 17 grudnia 2021r..pdf (3,15MB)

4.1 Uchwała nr 647/2021 z dnia 14 stycznia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Lubrza na 2022 rok

PDFUchwała nr 647.2021.pdf (1,04MB)
 

4.2. Uchwała nr 378/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwosci sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej

PDFUchwała.pdf (916,49KB)

4.3 Uchwała nr 249/2022 z dnia 15 września 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

PDFUchwała Nr 249.2022.pdf (1,08MB)

5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała Nr 65/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r.  sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2022

PDFOpinia.pdf (950,94KB)

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2022

PDFZarządzenie Wójta 0050.614.2023.pdf (130,44KB)
PDFSprawozdanie opisowe.pdf (3,98MB)
 

7. Sprawozadnia finansowe

7.1 Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy

PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2022 r.pdf (127,83KB)
PDFWYCIĄG INF. DODATKOWA 2022 r.pdf (214,63KB)
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI 2022 r.pdf (142,09KB)
PDFINFORMACJA DODATKOWA UG 2022.pdf (348,69KB)
PDFBilans organ 2022.pdf (603,33KB)
PDFBILANS JEDNOSTKI BUDZETOWEJ 2022 r.pdf (165,62KB)

7.2 Łączne sprawozdania finasowe

PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2022 r. GMINA LUBRZA.pdf (128,87KB)
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI GMINA LUBRZA 2022 r.pdf (141,47KB)
PDFWYCIAG Z DANYCH ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU INFORMACJA DODATKOWA 2022 r. GMINA LUBRZA.pdf (214,10KB)
PDFINFORMACJA DODATKOWA GMINA ZA 2022 ROK GMINA LUBRZA.pdf (548,66KB)
PDFBILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2022r. GMINA LUBRZA.pdf (134,02KB)
PDFBILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2022 r. GMINA LUBRZA.pdf (166,38KB)


7.3 Bilans skonsolidowany

PDFBILANS SKONSOLIDOWANY 2022.pdf (146,52KB)