WYBIERZ JĘZYK:

Informacja dotycząca programu Pegaz 2010

INFORMACJA

 

  Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że został uruchomiony program pn. „PEGAZ 2010” w module pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się  w obszarach:

Obszar A pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,
Obszar C pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację., wynikającą z
   rodzaju i zakresu niepełnosprawności i adresata programu,
Obszar E pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
 

Adresatami programu w obszarze A są
Pełnoletnie, aktywne zawodowo lub uczące się osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz legitymujące się prawem jazdy.

      Adresatami programu w obszarze C są:

1. Pełnoletnie osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, u których dysfunkcja obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych albo, u których dysfunkcja obu kończyn górnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn dolnych uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym.

2. Osoby niepełnosprawne w wieku do lat 18, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawnosci, u których dysfunkcja obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją  jednej lub obu kończyn górnych albo, u których dysfunkcja obu kończyn górnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn dolnych, uniemożliwia poruszanie się  na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym.

     Adresatami programu w obszarze E są:

Pełnoletnie, aktywne zawodowo lub uczące się osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu.

     Osoby niepełnosprawne poza wiekiem aktywności zawodowej (kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia) mogą uczestniczyć w wyżej wymienionych obszarach programu o ile są zatrudnieni.

   Dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu oraz dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym można uzyskać nie wcześniej niż po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym udzielono ze środków PFRON pomocy na ten sam cel.

   O dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym nie mogą ubiegać się  Wnioskodawcy, którym w danym roku lub okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku udzielono pomocy ze środków PFRON na utrzymanie sprawności technicznej  posiadanego przez osobę niepełnosprawną wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

   Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków w obszarach A,C i E programu "Pegaz 2010" upływa z dniem 22 sierpnia 2011 roku.

  Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpłynięcia do Oddziału PFRON a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

   Szczegółowe informacje dotyczące programu pn. "PEGAZ 2010" oraz druki wniosków można uzyskać w Oddziale Opolskim Państwowego Funduszu Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu przy ulicy Bronisława  Koraszewskiego 8-16, w godzinach od 7,00 do 15,00 oraz na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (zakładka: Programy i zadania PFRON). Do każdego obszaru zostały przygotowane instrukcje zawierające najważniejsze informacje i wymagania związane z przygotowaniem wniosku, jego złożeniem i ewentualnym uzupełnieniem, a także jego rozpatrzeniem przez PFRON. Są to materiały pomocnicze dostępne na stronie internetowej PFRON.

   Jednocześnie Fundusz zastrzega, że warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu jest uzyskanie zgody Ministerstwa FInansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcia środków w planie finansowym PEFRON na 2011 r.

   Ponadto informujemy, że aktualnie realizowany jest obsar D programu "Pegaz 2010" tj. dofinansowanie kosztów utrzymania sprawności posiadanego przez osoby niepełnosprawne wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 15 listopada 2011 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 1315 | 44249 | 3400907
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera