WYBIERZ JĘZYK:

Zapraszamy na czerwcową sesję Rady Gminy Lubrza


Projekt porządku obrad przewiduje : 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Sprawy organizacyjne.

3.      Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 28 czerwca 2011r.

4.      Wręczenie nowo wybranej radnej zaświadczenia o wyborze. Złożenie ślubowania.

5.      Spotkanie ze Starostą Powiatu prudnickiego.

6.      Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Lubrza – spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji.

7.      Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego – spotkanie z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej.

8.   Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy w Lubrzy między sesjami.

9.   Informacja o pracy Wójta między sesjami.

10.  Analiza wykonania budżetu gminy Lubrza za I półrocze 2011r.

11.  Interpelacje radnych.

12.  Dyskusja.

13.  Podjęcie uchwał ( str. nr 2)

14.  Odpowiedzi na interpelacje radnych.

15.  Zapytania i wolne wnioski.

16.  Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy.

 

 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 946 | 32320 | 3388978
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera