WYBIERZ JĘZYK:

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Lubrza

XII sesja Rady Gminy Lubrza, która odbędzie się w dniu 23 marca 2012r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy .

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad sesji, odbytej w dniu 24 lutego 2012r.
 4. Spotkanie z Posłanką na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Janiną Okrągły.
 5. Działalność prowadzona przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy.
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza w okresie pomiędzy sesjami.
 7. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał.

 

1)       w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubrza – projekt nr BRG.0006.5.2012

2)       w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - projekt nr BRG.0006.6.2012

3)       w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy – projekt nr BRG.0006.7.2012,

4)       w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2012 r.- projekt nr BRG.0006.8.2012

5)       w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – projekt nr BRG.0006.9.2012

6)       w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Trzebina” – projekt nr BRG.0006.10.2012

7)       w sprawie wykonania prawa pierwokupu – projekt nr BRG.0006.11.2012

8)       w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza – projekt nr BRG.0006.12.2012

 

 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy.

 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 1744 | 42794 | 3399452
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera