WYBIERZ JĘZYK:

Zapraszamy na grudniową sesję Rady Gminy Lubrza

Projekt porządku obrad przewiduje :

 

1.        Otwarcie sesji.

2.        Sprawy organizacyjne.

3.        Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 29 listopada 2011r.

4.        Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.

5.        Informacja o pracy Wójta między sesjami.

6.        Interpelacje radnych.

7.        Podjęcie uchwał ( str. nr 2)

Uchwalenie budżetu Gminy Lubrza na 2012r.

       - odczytanie projektu uchwały budżetowej,

- odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o    

  projekcie uchwały budżetowej,

- odczytanie opinii i wniosków komisji przez ich przewodniczących lub zastępców.

- głosowanie całej uchwały budżetowej.

8.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

9.        Zapytania i wolne wnioski.

10.     Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy.

 

 

Projekty uchwał przygotowane na sesję :

  • w sprawie  planu pracy Rady Gminy na 2012r.
  • w sprawie przedłożenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2012r.
  • zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2011.
  • w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2011r.
  • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  • w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubrza na rok 2012.
  • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 1845 | 42895 | 3399553
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera