WYBIERZ JĘZYK:

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Lubrza

Porządek obrad XV sesji Rady Gminy Lubrza zwołanej na 14 września 2012r., godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

1.        Otwarcie sesji.

2.        Sprawy organizacyjne.

3.        Przyjęcie protokołu z obrad sesji, odbytej w dniu 27 czerwca.2012r.

4.        Stan bezpieczeństwa publicznego – spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji.

5.        Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2011/2012 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

6.        Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza w okresie pomiędzy sesjami.

7.        Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.

8.        Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

9.        Interpelacje radnych.

10.     Dyskusja.

11.     Podjęcie uchwał:

1)       w sprawie podziału Gminy Lubrza na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych – projekt nr BRG.0006.31.2012

2)       w sprawie realizacji projektu nr POKL.09.01.02-16-089/12 „Stawiamy na rozwój z indywidualizacją” – projekt nr BRG.0006.32.2012

3)       w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza – projekt nr BRG.0006.33.2012,

4)       zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza – projekt nr BRG.0006.34.2012

5)       w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2012 rok – projekt nr BRG.0006.35.2012

6)       w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – projekt nr BRG.0006.36.2012

12.     Zapytania i wolne wnioski.

13.     Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy.

 

 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 1516 | 47440 | 3404098
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera