WYBIERZ JĘZYK:

Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie

Projekt „Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie”

Budynek bramny, dawne samborze- pomieszczenie dla straży w bramie zamkowej, wybudowany w początkach XVII, pierwotnie wraz z murami służył obronie zamku. Trójkondygnacyjny budynek połączony z zamkiem poprzez ganek. Po przebudowie zamku w pałac zmieniono jego przeznaczenie - służył jako spichlerz. Gospodarcze znaczenie uchroniło później obiekt przed całkowitą dewastacją. Budynek bramny kilkakrotnie był przebudowywany. Po II wojnie światowej większa część pałacu wraz z zapleczem gospodarczym została rozebrana – potrzebowano bowiem materiału dla budowania „socjalistycznej gospodarki”. Zdewastowane budowle ulegały dalszej ruinie. Budynek bramny ocalał, gdyż miejscowa spółdzielnia rolnicza zagospodarował to miejsce jako spichlerz - magazyn. W latach 70-tych został otynkowany, ale w dalszym ciągu ulegał dewastacji. Na począdku XXI wieku groził już całkowitym zawaleniem.

 

bb01.jpeg

 

W 2009 roku Gmina Lubrza uzyskała dofinansowanie na renowację budynku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Budowa trwała od grudnia 2009 do maja 2010. Dzięki współpracy z firmą TopDach pana Adama Pasierskiego udało się zrekonstruować zabytkowy kompleks. Oto dzieło:

 

bb02.jpeg

 

bb03.jpeg

 

„Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie – Gmina Lubrza” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w Twoją przyszłość” zgodnie z umową nr RPOP.0503.00-16-002/09-00

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 1564 | 38213 | 3580885
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera