WYBIERZ JĘZYK:

GOK

GMINNY OŚRODEK KULTURY

 


ul. Wolności 73           48-231 Lubrza

tel. 77 4074683   fax. 77 4074683
gok@lubrza.opole.pl
http://www.goklubrza.pl/
https://www.facebook.com/goklubrza/


Kadra:

Dyrektor: Piotr Charczuk
Główny Księgowy Piotr Kman
Instruktor d/s plastycznych Alicja Jasiewicz
Instruktor d/s muzycznych Andrzej Weinkopf
Organizator działalności KO Dorota Nosidlak
Bibliotekarze Józefa Oczkowska-Gul
  Bożena Lenartowicz
  Małgorzata Kostruch
  Wiesława Prochaska
  Angelika Pabis
Instruktorzy zatrudnieni na umowy-zlecenia
Instruktor tańca Daniel Pużycki
Instruktor gry na instrumentach
klawiszowych, klarnecie, saksofonie
Dawid Weinkopf
Instruktor śpiewu Elżbieta PużyckaKomórki organizacyjne:

 • GOK w Lubrzy
 • Biblioteka Publiczna w Lubrzy
 • Wiejski Dom Kultury w Prężynce
 • Biblioteka Publiczna w Prężynce
 • Wiejski Dom Kultury w Trzebinie
 • Biblioteka Publiczna w Trzebinie
 • Wiejski Dom Kultury w Olszynce
 • Biblioteka Publiczna w Olszynce
 • Wiejski Dom Kultury w Skrzypcu
 • Biblioteka Publiczna w Dytmarowie
 • Klub w Krzyżkowicach

Zakres działalności:

Wspieranie i animowanie społeczno - kulturalnej aktywności mieszkańców gminy Lubrza poprzez realizację zadań w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury oraz komunikacji społecznej.
Rozpoznawanie, rozbudzanie i  zaspokajanie podstawowych potrzeb  oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców poprzez:

 • prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców Gminy,
 • popularyzację i promocję twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,
 • stałą pomoc metodyczną dla amatorskiego ruchu artystycznego, grup twórczych i środowiskowych oraz tworzenie warunków do rozwoju twórczości, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • gromadzenie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych środowiska lokalnego,
 • prowadzenie i wspieranie zespołów artystycznych,
 • promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność Gminy,
 • upowszechnianie sztuki teatralnej i filmowej,
 • współdziałanie z innymi instytucjami kultury i innymi organizacjami w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych, kulturalnych, edukacyjnych wspierających rozwój lokalny,
 • nawiązywanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej,
 • realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej i lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego,
 • współpracę z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej i krajów członkowskich w realizacji wyżej wymienionych celów,
 • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 • obsługa użytkowników przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych i innych bibliotek: edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno metodycznej,
 • popularyzacja książki i czytelnictwa.

 


sala_01.jpeg sala_02.jpeg sala_03.jpeg

sala_04.jpeg sala_05.jpeg sala_06.jpeg
Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 1737 | 25642 | 3568314
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera