WYBIERZ JĘZYK:

Informacja publiczna

Biuletyn Informacji Publicznej jest to urzędowy publikator teleinformatyczny, który został stworzony z myślą o powszechnym udostępnianiu informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci internetowej.

Udostępnianie informacji publicznych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr.112 poz.1198) następuje w drodze:

 

 

Udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają m.in. informacje dotyczące:

  • organów władzy samorządowej, ich statusu prawnego, zakresu działania, organizacja, osób sprawujących najważniejsze funkcje i ich kompetencji,
  • zasad funkcjonowania urzędu w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych ewidencjach, rejestrach i archiwach,
  • funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy i spółek gminnych,
  • zamówień publicznych,
  • planu zagospodarowania przestrzennego,
  • stanowionych aktów publicznoprawnych,
  • treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, itp.


informację wytworzył(a): mgr inż. Krzysztof Barwieniec
za treść odpowiada: mgr inż. Krzysztof Barwieniec
data wytworzenia: 14/01/2005
POWRÓT NA STRONĘ GMINY WIRTUALNY URZĄD
Licznik wizyt: 262 | 44806 | 3401464