WYBIERZ JĘZYK:

Wójt Gminy

mgr Mariusz Kozaczek

 

mgr Mariusz Kozaczek -

 

Jest kierownikiem Urzędu.

Do obowiązków Wójta Gminy należy:

 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
 • nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 • wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej;
 • organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;
 • składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu;
 • Sprawowanie nadzoru nad następującymi jednostkami organizacyjnymi gminy:
  • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
  • Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
  • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Wójt Gminy Lubrza w sprawie skarg i wniosków przyjmuje codziennie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 
 

 

 

 

POWRÓT NA STRONĘ GMINY WIRTUALNY URZĄD
Licznik wizyt: 805 | 46729 | 3403387