WYBIERZ JĘZYK:

Dokumenty do pobrania

Wzór oświadczenia majątkowego RADNEGO na podstawie obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017r. w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta. (Dz.U. z 2017r., poz. 2020)

DOCoswiadczenie-majatkowe-wzór.doc
PDFoswiadczenie-majatkowe-wzór.pdf
DOCinformacja o zaprzestaniu prowadzenia działalności.doc

 


 

POWRÓT NA STRONĘ GMINY WIRTUALNY URZĄD
Licznik wizyt: 228 | 44772 | 3401430