WYBIERZ JĘZYK:

KRZYŻKOWICE ...

Wzmiankowane po raz pierwszy w 1321 roku jako KRIZKOWICZ. Posiadają nazwę pochodzącą z 1238 roku, od nazwy osobowej KRZYŻEK, co sugeruje jej pierwszego właściciela oraz wcześniejsze powstanie osady. Wbrew dzisiejszej jej wielkości genetyczną wieś w chwili lokalizacji zasiedliło więcej niż 20 kmieci i zagrodników. Było to więc duża wieś kmiecia (o funkcji rolniczej) i ulicowym układzie zabudowy. Na przestrzeni wieków wieś nie rozwijała się. Prawdopodobnie przyczyniły się do tego słabe powiązania komunikacyjne z większymi ośrodkami miejskimi i sąsiednimi wsiami, a także jej obecne położenie bezpośrednio przy granicy państwa. Jednocześnie wieś utraciła swój pierwotny rolniczy charakter.
Dominuje tu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a liczne zagrody zachowały się tylko w zachodniej części wsi. Zmiany w strukturze społecznej miszkańców wyraziły się zmianą istniejących form zabudowy.
Dziś Krzyżkowice liczą 240 mieszkańców i znajduje się tu 71 budynków mieszkalnych. Ogólna powierzchnia wsi to 594 ha, w tym użytków rolnych 431 ha.

          Krzyżkowice.gif
          Kamień graniczny Królewskiego Miasta Prudnika Łowisko mapa

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 309 | 40399 | 3515052
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera