Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najnowsze publikacje (Rejestr zmian stron)

 1. Wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH w ramach zadania: „Remont dachu kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dytmarowie”
  Data modyfikacji: 16-04-2024 14:12
 2. Wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH w ramach zadania: „Remont konserwatorski więźby dachowej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Trzebinie”
  Data modyfikacji: 15-04-2024 14:30
 3. 15.04.2024 r. Obwieszczenie o powołaniu rzeczoznawców do przeprowadzania szacowania
  Data modyfikacji: 15-04-2024 14:27
 4. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego [wyciąg]
  Data modyfikacji: 11-04-2024 13:35
 5. 10.04.2024 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Data modyfikacji: 10-04-2024 13:57
 6. INTERPELACJE RADNYCH
  Data modyfikacji: 09-04-2024 14:32
 7. 9.04.2024 Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwość wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :„Budowa selektywnego punktu skupu odpadów w miejscowości Trzebina nr 206, Gmina Lubrza na części działki o nr ew. gr 514”
  Data modyfikacji: 09-04-2024 14:23
 8. Wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH w ramach zadania: „Remont konserwatorski okien witrażowych w prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Starszego w Lubrzy”
  Data modyfikacji: 09-04-2024 09:01
 9. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Data modyfikacji: 04-04-2024 13:23
 10. Kadencja 2018-2023
  Data modyfikacji: 04-04-2024 12:49