WYBIERZ JĘZYK:

Podmiot odbierający odpady komunalne

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. a ustawy z dnia 13 września 2005 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Wójt Gminy Lubrza udostępnia informację o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubrza:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy
48-231 Lubrza
Ul. Harcerska 1

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Lubrza
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Włodarczyk
Data wytworzenia: 2013-08-23
POWRÓT NA STRONĘ GMINY WIRTUALNY URZĄD
Licznik wizyt: 162 | 44706 | 3401364