WYBIERZ JĘZYK:

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Lubrza, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. b ustawy z dnia 13 września 2005 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Wójt Gminy Lubrza udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Lubrza zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:


Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa w Domaszkowicach
Prowadzone przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. z siedzibą  48-303 Nysa ul. Piłsudskiego 32

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Lubrza
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Włodarczyk
Data wytworzenia: 2013-08-23
POWRÓT NA STRONĘ GMINY WIRTUALNY URZĄD
Licznik wizyt: 1135 | 26717 | 3441890