Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2013

1. PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
PDFZałącznik nr 1.pdf (3,01MB)
   - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała Nr 658/2012 Składu RIO w Opolu z dnia 29 listopada 2012r.
  PDFZałącznik nr 2.pdf (341,79KB)

2. PROJEKT BUDŻETU GMINY LUBRZA NA 2013r.
  PDFZałącznik nr 1.pdf (4,13MB)
  - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała Nr 657/2012 Składu RIO w Opolu z dnia 29 listopada 2012r.
  PDFZałącznik nr 2.pdf (330,14KB)

3. WIELOLETNIA PROGNOWA FINANSOWA
  PDFUchwała Nr XIX.157.2012 z dn. 28.12.2012r..pdf (2,67MB)

  PDFOpinia o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf (1,16MB)

4. BUDŻET GMINY LUBRZA NA 2013r.
   -  PDFUchwała Nr XIX.158.2012 z dn. 28.12.2012r..pdf (3,59MB)

   -  PDFInformacja za I kwartał 2013r..pdf (323,32KB)

   -  PDFInformacja za II kwartał 2013 r..pdf (293,28KB)

   -  PDFOpinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.pdf (1,44MB)

   -  PDFInformacja za III kwartał 2013 r..pdf (294,01KB)

   -  PDFInformacja za IV kwartał 2013 r..pdf (96,68KB)

   -  PDFOpinia o sprawozdaniu z wykonania Budżetu Gminy Lubrza za 2013 rok.pdf (367,11KB)