WYBIERZ JĘZYK:

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Lubrza

 

PRZEWODNICZĄCA  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XXVI SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

 

w dniu 27 września  2013r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

 

Tematem obrad sesji będzie:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 26 czerwca 2013r. oraz z dnia 30 sierpnia 2013r.
 4. Działalność Szkoły Stowarzyszeniowej w Dytmarowie.
 5. Działalność Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2012/2013 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 7. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 8.  Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13.  Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy.

                                                                                              Przewodnicząca Rady

                                                                                              Elżbieta Szwadowska

                                  

 

 

 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 270 | 33508 | 3390166
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera