WYBIERZ JĘZYK:

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Lubrza 30.10.2013

PRZEWODNICZĄCA  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XXVII SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

 

w dniu 30 października  2013r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

 

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 27 września 2013r.
 4. Spotkanie ze Stanisławem Rakoczym - Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
 5. Formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy.
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 7.  Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 27 września 2013r.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał :
 • w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013 (projekt nr OR.0006.XXVII.77.2013),
 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej (proj. nr OR.0006.XXVII.78.2013),
 • w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA-LUBRZA z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza”. (projekt nr OR.0006.XXVII.79.2013),
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA-LUBRZA. (projekt nr OR.0006.XXVII.80.2013),
 • w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza”. (projekt nr OR.0006.XXVII.81.2013),
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA. (projekt nr OR.0006.XXVII.82.2013),
 • w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi LASKOWICE-NOWY BROWINIEC z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza”. (projekt nr OR.0006.XXVII.83.2013),
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi LASKOWICE-NOWY BROWINIEC. (projekt nr OR.0006.XXVII.84.2013),
 • w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi SŁOKÓW-LASKOWICE-NOWY BROWINIEC z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza”. ( projekt nr OR.0006.XXVII.85.2013),
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi SŁOKÓW-LASKOWICE-NOWY BROWINIEC. (projekt nr OR.0006.XXVII.86.2013),
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2.  Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy.

                                                                                                                                                                                                              Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                                                                                              Elżbieta Szwadowska

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 810 | 32184 | 3388842
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera