WYBIERZ JĘZYK:

Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.275.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2014

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1.    Termin konsultacji: od 14.11.2013 do 22.11.2013 r.

2.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@lubrza.opole.pl).

4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest: Zastępca Wójta Gminy Lubrza - mgr inż. Krzysztof Barwieniec tel. (77) 407 46 50, fax (77) 407 46 51.

PDFZarządzenie 0050.275.2013.pdf

PDFUCHWAŁA Nr Program współpracy 2014.pdf

PDFZałącznik nr 2 Formularz zgłoszenia opinii.PDF

DOCZałącznik nr 2 Formularz zgłoszenia opinii.doc


PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji.PDF

 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 1146 | 44691 | 3519344
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera