WYBIERZ JĘZYK:

Chroń swoje dane osobowe!

PRZYPOMINA SIĘ O KONIECZNOŚCI OCHRONY SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Przedsiębiorcy nie mają podstaw prawnych, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych z dowodu osobistego( lub innego dokumentu tożsamości)klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

UTRACIŁEŚ DOWÓD OSOBISTY? -  nie ryzykuj!
•     niezwłocznie zgłoś w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym.
Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co da nam gwarancję bezpieczeństwa, że nie zostaniemy obciążeni negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę.
•     zgłoś utratę w banku
Utrata zostanie odnotowana w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby
•    powiadom Policję ( gdy utrata nastąpiła poprzez kradzież)
•    wyrób nowy dokument

 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 1662 | 47586 | 3404244
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera