WYBIERZ JĘZYK:

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.

Informacja o wyborach dla wyborcy niepełnosprawnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

1. Wybory zarządzono na dzień 25 maja 2014 r. w godzinach od 7:00 do 21:00.

2. Właściwym okręgiem wyborczym dla wyborców z gminy Lubrza są:

- w wyborach do Parlamentu Europejskiego okręg wyborczy nr 12 - Lista kandydatów (http://pe2014.pkw.gov.pl/)

3. Wykaz numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Lubrza określa
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza z dnia 08.04.2014 PDFObwieszczenie.pdf

4. Na terenie Gminy Lubrza zostały wyznaczone niżej wymienione lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych:

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Sołectwo Dytmarów

Szkoła Podstawowa

Dytmarów 1, 48-231 Lubrza

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

4

Sołectwa: Laskowice , Słoków

Świetlica Wiejska w Laskowicach

Laskowice 23, 48-231 Lubrza

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

5

Sołectwo Lubrza

Urząd Gminy w Lubrzy – świetlica na parterze

ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza

Obwodowa Komisja Wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

6

Sołectwo Nowy Browiniec

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej

Nowy Browiniec 10, 48-231 Lubrza

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

7

Sołectwo Olszynka

Wiejski Dom Kultury

Olszynka 36b, 48-231 Lubrza

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

9

Sołectwo Skrzypiec

Wiejski Dom Kultury

Skrzypiec 34, 48-231 Lubrza

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wyborca  niepełnosprawny, na  swój wniosek DOCWniosek o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego.doc
 może głosować w wybranym przez siebie lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wniosek o dopisanie należy złożyć  najpóźniej do dnia 12 maja 2014r. w Urzędzie Gminy w Lubrzy – Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego pok. nr 102 (I piętro)

5. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ma prawo:

a) udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu osobie wpisanej do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. W tym celu należy złożyć wniosek  w terminie do dnia 15 maja 2014 r. do Urzędu Gminy w Lubrzy - Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego pok. nr 102 (I piętro) PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf

b) głosować korespondencyjnie w wyznaczonym do tego celu lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 z siedzibą w Urzędzie Gminy – świetlica na parterze, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do dnia 5 maja 2014 r. do Urzędu Gminy w Lubrzy - Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego pok. nr 102 (I piętro)PDFWzór do zgłoszenia głosowania korespondencyjnego.pdf

Zasady dot. sporządzenia pełnomocnictwa oraz głosowania korespondencyjnego znajdują się w informacji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 stycznia 2014 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych PDFInformacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych.pdf
Bliższe informacje udostępniane są w Urzędzie Gminy w Lubrzy lub telefonicznie pod numerami:  77 4074650 lub 77  4074669.

 

 

 

 

 

Newsletter Wpisz swój e-mail, na który otrzymasz najnowsze informacje z naszego serwisu internetowego Zapisz się do newslettera
Licznik wizyt: 1769 | 42819 | 3399477
Polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Prudniku          Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej           Euroregion Pradziad      płażkowyż2.png          Urząd Wojewódzki            Urząd Marszałkowski         Sejm RP       Senat RP          Parlament Europejski         Opolskie Aktualności

 

×

Zapisz się do newslettera