WYBIERZ JĘZYK:

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew


Nazwa sprawy: 
 
Wydawanie decyzji zezwalających bądź odmawiających usuwania drzew i krzewów.
 
 
Miejsce załatwienia sprawy:
 
Urząd Gminy w Lubrzy, 48-231 Lubrza, ul. Wolności 73, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro, pokój nr 201, tel 77 407 46 54 lub tel. 77 407 4650 wew. 24        fax 77 437 56 50, e-mail: t.wlodarczyk@lubrza.opole.pl
Godz. pracy - poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:00-15:00
Wymagane dokumenty:

 
Wymagany jest pisemny wniosek, który powinien zawierać :
  • tytuł prawny władania nieruchomością, na której rosną drzewa
  • gatunek drzewa i ilość sztuk
  • obwód pnia mierzony na wysokości 1,3 m od ziemi
  • przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo
  • przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzew
  • czy usunięcie drzewa związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej
Osoba zainteresowana składa wniosek bezpośrednio w wydziale.
Opłaty:

 
zwolnione z opłaty skarbowej 
Termin załatwienia sprawy:

 
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, jednak w niektórych przypadkach maksymalnie do 30 dni.
Tryb odwoławczy:


 
Od odmowy wydania decyzji zezwalającej na usuwanie krzewów i drzew przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, 45-052 Opole, ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Prudnika w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Podstawa prawna:


 
  • Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 880)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew(Dz. U. Nr 228, poz. 2306, MP Nr 44, poz. 779)

 

Poniżej znajduje się formularz wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew.
W celu ułatwienia późniejszego kontaktu prosimy o podanie wraz z adresem numeru telefonu kontaktowego.

DOCWniosek o zezwolenie na usunięcie drzew.doc

 

 

POWRÓT NA STRONĘ GMINY WIRTUALNY URZĄD
Licznik wizyt: 424 | 38429 | 3395087